Νωρίτερα η ανανέωση Δελτίων ανεργίας.

2021-06-03

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο ανανέωσης Δελτίου ανεργίας.

Αναλυτικά: 

20 ήμερες νωρίτερα θα πρέπει να ανεώνουν πλέον την κάρτα ανεργίας τους οι εγγεγραμμένοι στη Μητρώο Ανέργων των ΟΑΕΔ. Μέχρι τώρα δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης Δελίου ανεργίας 5 ήμερες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελίου και 5 ημέρες μετά.

Η νέα προθεσμία των 20 ημερολογιακών ημερών θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για τα δελτία ανεργίας που έχουν καταληκτική ημερομηνία λήξης 1 Ιουλίου 2021, τα οποία θα μπορούν πλέον να ανανεωθούν από τις 12 Ιουνίου 2021, δηλαδή 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης. 

Με email θα γίνεται ενημέρωση από ποια ημερομηνία μπορεί να ανανεωθεί το Δελτίο.

Η αλλαγές θα ισχύσουν τον επόμενο χρονικό διάστημα μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Νέα άρθρα