Νέο πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων με voucher έως 2.000 ευρώ

2022-10-24

Εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το δεύτερο έργο-μαμούθ κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 302,74 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και στοχεύει στην κατάρτιση 150.000 εργαζομένων, είτε του ιδιωτικού, είτε το δημοσίου τομέα. Καθένας από αυτούς, θα λάβει κατά το μέγιστο ένα κουπόνι (voucher) αξίας 2.000 ευρώ, εφόσον όμως ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα κατάρτιση άνω των 400 ωρών.

Είναι το δεύτερο και μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δράσης κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας. Η δράση αυτή προβλέπει μέχρι το τέλος του 2025, την κατάρτιση 500.000 ανέργων και εργαζομένων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,04 δισ. ευρώ. Ήδη το πρώτο έργο ύψους 100 εκατ. ευρώ υλοποιείται από την ΔΥΠΑ και αφορά στην κατάρτιση 100.000 ανέργων. Καθένας από αυτούς θα λάβει επιδότηση 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης που θα λάβει στο πλαίσιο της πρόσκλησης την οποία ήδη έχει δημοσιοποιήσει από το περασμένο καλοκαίρι η ΔΥΠΑ.

Το νέο έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Στοχεύει αποκλειστικά σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Ουσιαστικός στόχος είναι η κατάρτιση σύμφωνα με τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας, με απώτερη επιδίωξη την βελτίωση τόσο των όρων απασχολησιμότητας των ωφελούμενων - εργαζομένων, όσο και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης που θ' απευθύνει η ΔΥΠΑ. Οι επιλεγέντες θα παρακολουθήσουν τόσο εξ' αποστάσεως (τηλεκατάρτιση) όσο και διά ζώσης προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ενός φορέα που θα προέρχεται από τα δύο Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για τo μητρώο των Κέντρων Διά Βίου Κατάρτισης (ΚΔΒΜ) που περιλαμβάνει τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (Ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.) και το μητρώο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) που συμμετέχουν τα ΑΕΙ.

Τα προγράμματα κατάρτισης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Με βάση όμως όσα έχουν ανακοινωθεί για το πρώτο έργο της κατάρτισης των ανέργων, τα προγράμματα αυτά θα περιλάβουν καταρτίσεις σε θέματα όπως:

  • Αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης με χρήση των εργαλείων Microsoft 365, SharePoint, Teams και Power Platform
  • Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Artificial Intelligence AI Fundamentals
  • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση Δεδομένων
  • Σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα και εφαρμογές Python/MatLab
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS στη Θεωρία και στην Πράξη με Χρήση Ελεύθερου Λογισμικού
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη
  • Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
  • Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση
  • Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα κ.ά.
  • Αμπελουργία - εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα κ.ά.

Σημειώνεται ότι στο πέρας κάθε κατάρτισης θα υπάρχει πιστοποίηση των ωρών που παρακολούθησε κάθε ενδιαφερόμενος. Επίσης τα δύο έργα κατάρτισης που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, πρόκειται ν' ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα έργα, αφού ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανέρχεται σε 250.000. Μένει επομένως να βγουν στο άμεσο μέλλον έργα κατάρτισης επιπλέον 250.000 εργαζόμενων και ανέργων, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν με άλλα 600 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα συγκεκριμένα έργα βοηθούν τη γρήγορη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αφού το συνολικό κονδύλι των 302,74 εκατ. ευρώ, αναμένεται να εκταμιευθεί από τις υπηρεσίες του Ταμείου μέχρι τέλος του έτους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις