Market Pass: Τα προβλήματα με την φιλοξενία και μείωση του ποσού - Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη

2023-02-22

Άρθρο του taxheaven.gr

Σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με το μέτρο του Market Pass και τη μείωση του προβλεπόμενου ποσού σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης ή φιλοξενίας κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2021, ο Ανδρέας Μπαρδάκης, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», απέστειλε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη.

Αναλυτικά η αναφορά:

Επειδή οι ρυθμίσεις για το "Market Pass" μοιάζουν να "τιμωρούν" με μείωση κατά 20% της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη δαπάνη απόκτησης ενός smartphone που διαθέτει τη νέα τεχνολογία NFC - καθώς επίσης να εξαιρούν όσους δήλωσαν στη φορολογική δήλωση του έτους 2021 ότι φιλοξενήθηκαν έστω και για μικρό χρονικό διάστημα - επιφέροντας έτσι άνιση μεταχείριση σε μεγάλη μερίδα πολιτών που διαβιώνουν σε ακραία φτώχεια, σε σχέση με άλλους δικαιούχους, υπέβαλα την εξής ατομική αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη:

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη

Θέμα: «Επείγον! Οι διατάξεις του ν. 5007/2022, άρθρο 115, για το "Market Pass" προκαλούν άνιση μεταχείριση στον πληθυσμό που διαβιώνει σε ακραία φτώχεια».

Αξιότιμοι κύριοι,

προκειμένου να γίνει κατανοητό το σκεπτικό του νομοθέτη παραθέτουμε το απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 115, Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α' 241/23-12-2022):

• Οι ρυθμίσεις του άρθρου στοχεύουν στην οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που πλήττονται ιδιαίτερα από την αύξηση του κόστους, για τις αγορές αγαθών κάθε είδους από καταστήματα και λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις χορηγείται σε κάθε νοικοκυριό οικονομική ενίσχυση από τον Φεβρουάριο του 2023 και μέχρι τον Ιούλιο του 2023, για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους αυτού, όσον αφορά στην αγορά αγαθών κάθε είδους. Η μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύφους αγορών, το οποίο διαμορφώνεται αναλόγως των μελών του νοικοκυριού (από 220 ευρώ για τον άγαμο και 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι 1000 ευρώ). Τα ποσά πιστώνονται μηνιαία σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Εναλλακτικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μπορεί να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Εφόσον επιλεγεί ο τραπεζικός λογαριασμός, τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των ως άνω ποσών.

Από το παραπάνω κείμενο της έκθεσης (σελ. 14 της τροπολογίας[1], υπ' αρ. 1540/239, 20.12.2022) μπορούν να διαπιστωθούν τα εξής:

α) Η περίπτωση του εναλλακτικού τρόπου πίστωσης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εμφανίζεται ως εναλλακτική επιλογή του.

β) Η καταβολή του 80% του δικαιούμενου ποσού - ουσιαστικά πρόκειται για μείωση του δικαιούμενου ποσού κατά 20% - παραπέμπει σε μεταχείριση που μοιάζει με ποινή (μείωση του δικαιούμενου ποσού), για την περίπτωση που ο δικαιούχος δεν «επιλέξει» τον τρόπο της πίστωσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Ο νομοθέτης όμως παραβλέπει να αναφέρει ότι για να καθίσταται εφικτή η πίστωση σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα πρέπει ο δικαιούχος να είναι κάτοχος συσκευής κινητής τηλεφωνίας που απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει τη νέα τεχνολογία NFC[2].

Όμως, προσωπικά, διαβιώνοντας σε ακραία φτώχεια, όντας άτομο με αναπηρία και μικροσυνταξιούχος αναπηρίας - όπως υποθέτω και μεγάλο μέρος του πληθυσμού που διαβιώνει σε ακραία φτώχεια - διαθέτω συσκευή smartphone παλαιάς τεχνολογίας, αδυνατώ όμως να προμηθευτώ smartphone νέας τεχνολογίας που διαθέτει NFC καθώς αδυνατώ να καλύψω τη δαπάνη του[3].

Επομένως, δεν υφίσταται δυνατότητα «εναλλακτικής επιλογής» μου αφού η ανάγκη μου και η μοναδική δυνατότητα που έχω είναι το να δηλώσω τον τρόπο κατάθεσης σε τραπεζικό μου λογαριασμό.

Επίσης, επιθυμώ να αναφέρω στον Συνήγορο του Πολίτη την εξής παράλογη αδικία και άνιση μεταχείριση εις βάρος του πληθυσμού, που διαβιώνει σε ακραία φτώχεια, το ότι εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται.

Δηλαδή, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, προκύπτει ότι αν, για παράδειγμα, ένα άτομο με εξαιρετικά μικρό εισόδημα, π.χ. 5.000€ ετησίως, δήλωσε φιλοξενούμενο για τον μήνα Ιανουάριο του 2021 ενώ από τον Φεβρουάριο του 2021 μίσθωσε κατοικία και συνεχίζει έως και σήμερα, δηλαδή ζει στο ενοίκιο εδώ και 24 μήνες (δύο χρόνια δηλαδή), τότε αυτό το άτομο θα εξαιρεθεί από τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης!

Για τους παραπάνω λόγους, επικαλούμαι τα παρακάτω άρθρα του Συντάγματος:

• Άρθρο 4 «Ισότητα των Ελλήνων», 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

• Άρθρο 5 «Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία», 1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

• Άρθρο 25: «Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Επίσης, επικαλούμαι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

• Άρθρο 14 «Απαγόρευση των διακρίσεων»

Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.

Για τους παραπάνω λόγους και ως άμεσα θιγόμενος πολίτης,

υποβάλω την παρούσα αναφορά και ζητάω την άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς θεωρώ ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 115, Ν. 5007/2022, παραβιάζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ισότητας των πολιτών αφού το ελληνικό κράτος με αντιμετωπίζει άνισα σε σχέση με άλλους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης του "Market Pass", επειδή εκείνοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης smartphone νέας τεχνολογίας ενώ εγώ δεν την έχω.

Επιπλέον, ζητάω από τον ΣτΠ να εξετάσει και τη νομιμότητα της ρύθμισης, υπό τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όσον αφορά τα άτομα που δήλωσαν φιλοξενία, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στη φορολογική δήλωση έτους 2021.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Μπαρδάκης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις