Κρατική Επιδότηση ρεύματος: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Ποιο είναι το ποσό - Πως εφαρμόζεται

2022-04-08

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 30/4/2022, είτε σε τιμολόγια χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/12/2021. 

- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης στην ηλεκτρική ενέργεια;

• Για καταναλώσεις από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2021:

Όλοι οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε κυμαινόμενα, είτε σε σταθερά τιμολόγια.

• Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022:

 Οικιακοί πελάτες: Οι κύριες κατοικίες των οικιακών καταναλωτών σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά την 31/12/2021, εκτός των περιπτώσεων δικαιούχων ΚΟΤ, όπου η επιδότηση θα χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους ΚΟΤ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: από 1.01.2022 η επιδότηση αφορά ΜΟΝΟ τους καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια, δηλαδή σε τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής και όχι σε τιμολόγια χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής

Επαγγελματικοί πελάτες: Οι επαγγελματικοί πελάτες ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ) ΜΟΝΟ για τους καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια

- Πως εφαρμόζεται η κρατική επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια;

Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έκαι 30/4/2022, ακόμη και αναδρομικά, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση. 

- Ποιο είναι το ποσό της κρατικής επιδότησης;

Όσοι οικιακοί καταναλωτές έχουν λάβει εκκαθαριστικό λογαριασμό που αφορά και καταναλώσεις Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, είδαν ανά περίπτωση επιδότηση-έκπτωση στις πρώτες 300 κιλοβατώρες από 9 ευρώ για τον Σεπτέμβριο και 18 για τον Οκτώβριο ως και 24 ευρώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ.

Για τις καταναλώσεις που θα αφορούν στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η επιδότηση-έκπτωση είναι 39 ευρώ για κάθε μήνα αντίστοιχα για τους οικιακούς καταναλωτές και 45 ευρώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ.  

Για τον μήνα Ιανουάριο η έκπτωση ανέρχεται στα 42 και 55 ευρώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ και  για τον Φεβρουάριο μήνα είναι και πάλι 39 και 45 ευρώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ.  

Για τον Μάρτιο 40 ευρώ για τους οικιακούς καταναλωτές και 53 ευρώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ.

Η μηνιαία ενίσχυση για μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα αυξάνεται κατά 80% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, από 40 ευρώ σε 72 ευρώ. 

  • Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα αυξάνεται κατά 80% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, από 40 ευρώ σε 72 ευρώ.
  • Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ από 53 ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται στα 87 ευρώ τον Απρίλιο.

 - Σε ποιους λογαριασμούς θα δω την κρατική επιδότηση και πως θα την αναγνωρίσω;

Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας  μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, ως διακριτή πίστωση στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά θα εφαρμόζεται είτε στους εκκαθαριστικούς είτε στους έναντι λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με τον τίτλο «Αναδρομική Πίστωση Ταμείου Εν. Μετάβασης». 

- Η κρατική επιδότηση είναι ίδια σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας;

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

- Τι ισχύει για τους πελάτες σε ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) & ΤΥΑ (Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης)

Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται και σε πελάτες ΚΟΤ & ΤΥΑ, βάσει των παραπάνω ποσών σε €/MWh ανά μήνα 

- Τι θα ισχύσει για το επόμενο χρονικό διάστημα;

Τα ανωτέρω μέτρα θα αξιολογούνται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος κάθε μήνα με βάση την εξέλιξη των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αναλόγως θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης.

- Τι ισχύει για τα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής τιμής;

Για τυχόν διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έως και 31/12/2021 που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος σε τιμολόγιο χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής, θα εφαρμόζεται η επιδότηση για το διάστημα αυτό βάσει των ποσών σε €/MWh ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Από 1.01.2022 η επιδότηση αφορά ΜΟΝΟ τους καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια, δηλαδή σε τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο εταιρικό μας blog

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Μετά την έκδοση και λήψη των επιταγών, οι δικαιούχοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στους εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής της επιλογής τους για αγορά επιλέξιμων προϊόντων και αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης των παλιών συσκευών τους.

Παρατείνεται έως τις 17 Αυγούστου το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 - 2023, με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή...

Μεχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το φετινό πρόγραμμα παροχής αγοράς βιβλίων απο την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αφού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, πού ορίζει τους δικαιούχους του προγράμματος 2022.

Ημέρα πληρωμής για σχεδόν 1,8 εκατ. πολίτες που έχουν κάνει αίτηση για την επιδότηση καυσίμων. Σήμερα αναμένεται να μπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους τα ποσά που δικαιούνται για το Fuel Pass 2.

Ανοίγει και πάλι την Πέμπτη 25 Αυγούστου η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για την άυλη κάρτα Evia-Samos Pass για την τρίτη φάση του προγράμματος.
Αφορά όσους επιθυμούν να πάνε διακοπές Σεπτεμβρίο στις παρακάτω περιοχές:

Fuel Pass 2: Ξεκινά η καταβολή του στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Εκταμιεύτηκαν τα χρήματα από το ΥΠ.ΟΙΚ. Ίσως και σήμερα η καταβολή σε όσους επέλεξαν τραπεζικό λογαριασμό (iban)