Κοινωνικός τουρισμός του ΟΑΕΔ. Βγήκαν οι επιταγές των δικαιούχων.

2021-07-22
Έχουν αναρτηθεί πλέον οι επιταγές των δικαιούχων στη σελίδα του ΟΑΕΔ. 

Μπορείτε να τις δείτε μπαίνοντας στη καρτέλα σάς με τους κωδικούς Taxis η τους Κωδικούς του ΟΑΕΔ.