Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ): Ανατροπή με την έναρξη αιτήσεων με τα φορολογικά στοιχεία του 2021

2022-07-21
Λογω νέας παράτασης στη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αλλάζει η ημερομηνία υποβολής των νέων αιτήσεων για τους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. 
Οι αιτήσεις με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία αναμένεται να ανοίξουν μετά την 1 Σεπτεμβρίου,  λόγω παράτασης τής προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30 Αυγούστου. 
Υπενθυμίζουμε πως οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι ανοιχτές όλο το χρόνο για την ένταξη Νέων δικαιούχων.   

Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση οποτεδήποτε εντός του έτους.
Όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να επανυποβάλλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή την ενδεχόμενης παράτασης. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Φέτος η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα έτους 2021 είχε οριστεί λόγω παράτασης στις 30 Αυγούστου 2022. Επομένως η επανυποβολή των αιτήσεων σε όσους ήταν ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ο.Τ. θα πρέπει να γινεί μετα τις 1 Σεπτέμβριου και εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης των Φ/Δ. Σε περίπτωση πού θα υπάρξει και άλλη παράταση στις δηλώσεις, η ημερομηνίες αλλάζουν.

Πάντα στη σελίδα υποβολής των αιτήσεων γίνεται ενημέρωση για το πότε ακριβώς το σύστημα ενημερώνεται με τα Νέα φορολογικά στοιχεία. 

Η διαδικασία είναι η εξής:

Μετά πέρας προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων του κάθε έτους για τα εισοδήματα του προηγουμένου έτους και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

 Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντασσονται σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση γίνεται αφού ενημερωθεί το σύστημα με τα Νέα φορολογικά στοιχεία. 

Εφόσον οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία θα απενταχθούν αυτόματα

Τα παραπάνω αφορούν όσο δικαιούχους ΚΟΤ Α, τόσο δικαιούχους ΚΟΤ Β .

Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου και για την ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από αυτό. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!