«Κλείνουν»σε λίγες μέρες οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας.

2021-06-06

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει:

Στις 10 Ιουνίου και ώρα 15:00 κλείνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους ανέργους 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες.

Ο στόχος του προγράμματος είναι προώθηση στην απασχόλησή νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας νέων βιώσιμων επιχειρήσεων. Δίνεται έμφαση στις γυναίκες καθώς 60% δικαιούχων θα είναι ανεργες νέες γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο  www.oaed.gr 

Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ

Νέα άρθρα