“Καλάθι του νοικοκυριού”: Κατατέθηκε η τροπολογία - Τι προβλέπει

2022-10-26

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τροπολογία για το "καλάθι του νοικοκυριού" και την συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. Το καλάθι με τα 50 βασικά προϊόντα κατανάλωσης, τα οποία θα διατηρούν χαμηλές τιμές, θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (super market), των οποίων συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90000000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων αμέσως προηγούμενης, από έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση.

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται καλάθι του νοικοκυριού και διαθέτουν προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά τα υπόλοιπα προϊόντα ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ψηφιακά καταστήματα τους, ως προς σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται κάθε πρόσφορό μέσο, ιδίως λίστες, φυλλάδια και ειδική επισήμανση επί τωνπροϊόντων του χώρου πώλησής Τους.

Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν «καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας. Τα προϊόντα που εντάσσονται «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς συμμόρφωση ανωτέρω διάταξη.
Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους κατάλογος προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται «καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που εντάσσονται στους υπόχρεους παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του
παρόντος μέχρι λήξη ισχύος του, και ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς συμμόρφωσή τους άρθρο 58 του ν. 4818/2021 περί αθέμιτης κερδοφορίας,

Η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλιάδων 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται ζήτημα των σημαντικών ανατιμήσεων που επιβαρύνουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αφορούν, πρωτίστως, στις αγορές των νοικοκυριών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, και οφείλονται ενεργειακή κρίση.

Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου, με βάση όσα ανέφερε αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, θα διατηρείται, δε, για επτά μέρες και θα αλλάζει κάθε Τετάρτη.

Η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης:

Πρόσφατες δημοσιεύσεις