Ηλιακοί θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση: Όλα τα προγράμματα που έρχονται

2022-10-22

Με φόντο την ανάγκη για περιορισμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αλλά και την πράσινη μετάβαση, το βάρος πέφτει στα επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης που θα συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Τα προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το πλέον σημαντικό κεφάλαιο και στο οποίο δίνει βαρύτητα η Κύβερνηση σχεδιάζοντας προγράμματα και αξιοποιώντας τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Ειδικότερα τα νέα προγράμματα που αναμένονται αλλά και αυτά που ήδη είναι σε εξελιξη αφορούν:

Φωτοβολταϊκά στις στέγες για ιδιώτες: Το πρόγραμμα αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες από ιδιώτες, με 60% επιδότηση.

Πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής για επιχειρήσεις ύψους 160 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ. Στόχος επίσης είναι η προκήρυξη ως το τέλος του έτους.

Εξοικονομώ για επιχειρήσεις: Το νέο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο προϋπολογισμός του θα κατανεμηθεί ως εξής:

• 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών.

• 100 εκατ. ευρώ για τον Κλάδο του Τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α. Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 €, και για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ για ενεργειακές κοινότητες των δήμων, για τη μείωση του κόστους στους δήμους και τους ευάλωτους καταναλωτές.

Εξοικονομώ για νέους: Πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. ευρώ

-«Ανακυκλώνω αλλάζω συσκευή» συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών από νοικοκυριά

-«Ανακυκλώνω- αλλάζω συσκευή» για επιχειρήσεις προύπολογισμού 90 εκατ. ευρώ

-Πρόγραμμα 40 εκατ ευρώ για την ηλεκτροκίνηση στα ταξί

-Πρόγραμμα για τους φορτιστές ύψους 80 εκατ. ευρω

Πρόσφατες δημοσιεύσεις