Έτσι θα λάβεις την Εθνική σύνταξη ύψους 413€ - Η βασική προϋπόθεση για την παροχή

2023-11-12

Ποιοι θα μπορούν να λαμβάνουν εθνική σύνταξη ύψους 413,76 € αφού πληρούν την βασική προϋπόθεση για την παροχή της. Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς και θα εξετάσουμε παρακάτω το ενδεχόμενο να την λάβεις.

Έτσι λάβεις την Εθνική σύνταξη ύψους 413€  

Οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως των εισφορών που κατέβαλαν, λαμβάνουν εθνική σύνταξη ύψους 413,76 €. Και χάρις στην εθνική σύνταξη εξασφαλίζεται μια βασική σύνταξη ακόμα και στους χαμηλόμισθους, που έχουν εισφέρει λίγα και για λίγα χρόνια.

Η εθνική σύνταξη είναι το ένα μέρος της κύριας σύνταξης και αποτελεί την αναδιανεμητική συνιστώσα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φόρους που πληρώνουμε και όχι από τις εισφορές του ασφαλισμένου. Άρα, η αναδιανομή στο ασφαλιστικό μας σύστημα γίνεται μέσω της φορολογίας, ενώ οι εισφορές που καταβάλλουμε δεν έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα.

Προϋπόθεση για την παροχή πλήρους εθνικής σύνταξης είναι οι δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει 20 έτη εργασίας και ασφάλισης, 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα και το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Προϋποθέσεις χορήγησης Εθνικής Σύνταξης

Πλήρες ποσό Εθνικής Σύνταξης (413,76 ευρώ) με τις εξής προϋποθέσεις:

  • 6.000 ένσημα (20 έτη ασφάλισης) και 67 ετών
  • 62 ετών και 12.000 ημέρες ασφάλισης
  • 40 χρόνια νόμιμης διαμονής στην χώρα
  • 30 χρόνια για ασφαλισμένους με αλβανική ιθαγένεια και όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Μειωμένη Εθνική Σύνταξη με τις εξής προϋποθέσεις:

  • 62 ετών (6% μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται από το 67ο έτος)
  • 4.500 ένσημα (2% μείωση για κάθε χρόνο που υπολείπεται από τα 6.000)
  • Διαμονή μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης,. Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην χώρα το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40.
  • Για τους ασφαλισμένους με αλβανική ιθαγένεια και όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης αυτών των προσώπων αυτών υπολογίζεται μεταβατικά κατά ένα τριακοστό (1/30) για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής τους στην Ελλάδα, μεταξύ του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με αφετηρία υπολογισμού το έτος 1992

Σημείωση: Κάποιος ασφαλισμένος που έχει αθροιστικά και τις 3 παραπάνω προϋποθέσεις η μείωση γίνεται αθροιστικά σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή 6% επειδή δεν έχει συμπληρώσει το 67ο, 2% επειδή δεν έχει συμπληρώσει τα 6.000 και 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται από τα 40 έτη και 1/30 για κάθε έτος που υπολείπεται απο τα 30 έτη σε ασφαλισμένους με αλβανική ιθαγένεια και από την πρώην Σοβιετική Ένωση.   

Πρόσφατες δημοσιεύσεις