Εργάνη: Πώς να υποβάλλουν ένσταση οι εργαζόμενοι για τα πρόστιμα επειδή δεν υποβλήθηκαν σε covid test

2021-12-18

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766/16-11-2021)

Λόγοι Ένστασης: 

α) ήμουν πλήρως εμβολιασμένος (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ)  

β) είχα πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ)

γ) έχω υποβληθεί στον αριθμό διαγνωστικών ελέγχων κορωνοιού για την εβδομάδα αναφοράς που υποχρεούμαι (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΛΕΓΧΩΝ).  

δ) συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας του προβλεπόμενου αριθμού διαγνωστικών ελέγχων νόσησης: 

δ. i) παρέχω εργασία αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ]

δ. ii) απουσίαζα με άδεια μετ' αποδοχών ή με άδεια ασθενείας ή άδεια λοχείας ή άλλη άδεια ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ EΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ,  

δ. iii) κατέχω ισοδύναμο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ],  ε) άλλος λόγος [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ] 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ COVID-19 (RAPID PCR ΤΕΣΤ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ THN ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ 4766/Β)

a. Κοινοποίηση Πράξεων Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ)

b. Διαδικασία υποβολής Ένστασης για κάθε Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ)

Για να μπείτε στην εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω τέσσερα βήματα: 

1. Επιλέξτε την ιστοσελίδα https://supportemployees.yeka.gr 

2. Κάντε κλικ πάνω στα μπλε γράμματα [Είσοδος με TaxisNet] 

3. Καταχωρήστε τους κωδικούς Taxisnet - Username (Όνομα Χρήστη) και Password (Κωδικός). 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξουσιοδότηση» για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ να έχει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Στην αρχική οθόνη που εμφανίζεται κάντε κλικ στο μενού [ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ], το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της αριστερής στήλης με τα μενού. 

Στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί πρόστιμα εμφανίζεται ο πίνακας με τα στοιχεία των προστίμων ως εξής, 

1. Στη στήλη [ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ] θα δείτε την εβδομάδα (Δευτέρα-Κυριακή) κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

2. Στη στήλη [ΗΜ/ΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ] αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο και ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στον εργαζόμενο με ανάρτηση στο λογαριασμό του στην ιστοσελίδα https://supportemployees.yeka.gr. 

3. Το ποσό του προστίμου αναγράφεται στη στήλη [ΠΟΣΟ] 

4. Οι τιμές που λαμβάνει η στήλη [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] διαμορφώνονται ως εξής, 

α. 'Κοινοποίηση' - από τη στιγμή της επιβολής-κοινοποίησης του προστίμου και για πέντε ημέρες, εκτός αν εντός των πέντε ημερών υποβληθεί ένσταση, 

β. 'Ένσταση' - από τη στιγμή υποβολής ένστασης και μέχρι την καταχώρηση της απόφασης για την ένσταση, 

γ. 'Έχει Ανακληθεί' - από τη στιγμή καταχώρησης της απόφασης ανάκλησης του προστίμου, 

δ. 'Προς Βεβαίωση' - από τη στιγμή που καταχωρείται η απόφαση απόρριψης της ένστασης. Διαφορετικά, εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, η κατάσταση του προστίμου αλλάζει αυτόματα από 'Κοινοποίηση' σε 'Προς Βεβαίωση' πέντε ημέρες από την επομένη της επιβολής-κοινοποίησης, 

ε. 'Οριστικοποίηση' - από τη στιγμή της βεβαίωσης του ποσού του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

5. Από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας επιβολής - κοινοποίησης του προστίμου, ο εργαζόμενος έχει προθεσμία πέντε ημερολογιακών ημερών για την υποβολή ένστασης κάνοντας κλικ στο κουμπί [Υποβολή Ένστασης]. 

Το έντυπο του προστίμου (Πράξη Επιβολής Προστίμου - ΠΕΠ) μπορεί να ανακτηθεί σε αρχείο μορφής *.pdf και να εκτυπωθεί με κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση ΠΕΠ]. 

Προσοχή: Μετά την «Επιβολή - Κοινοποίηση» της κάθε πράξης επιβολής προστίμου στον προσωπικό λογαριασμό του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου, έχετε την δυνατότητα εντός 5 ημερών να υποβάλλετε ένσταση ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, συνυποβάλλοντας τις αντιρρήσεις σας με επιλογή από λίστα τιμών ή σε αρχείο μορφής *.PDF.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγείς με εικόνες, κατεβάζοντας το αρχείο:

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο ενθάρρυνσης και εισαγωγής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενίσχυσης του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και εξοικείωσης των νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.