Επικουρική σύνταξη. Προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού.

2021-08-17

Η επικουρική σύνταξη έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό της κύριας σύνταξης. Σκοπός της είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ασφαλισμένων όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος του γήρατος, της αναπηρίας ή του θανάτου (για τους επιζώντες συζύγους και τα τέκνα αυτών).

Παρέχεται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Το ΜΤΠΥ χορηγεί μέρισμα (άρθρο 2 του π.δ/τος 422/1981) κατ' αναλογία του ποσού των καταθέσεων του μετόχου

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ δικαιούνται επικουρικής σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν (άρθρο 41 του ν. 4052/2012).

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Για το Μ.Τ.Π.Υ. απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μερίσματος είναι, η προηγούμενη συνταξιοδότηση του μετόχου από το Δημόσιο ή από τον πρ. φορέα Κύριας ασφάλισης.

Η γενική προϋπόθεση αποκτήσεως μερίσματος από το ΜΤΠΥ είναι, η 20ετής συμμετοχή του μετόχου στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ.422/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (www.mtpy.gr).

Τρόπος υπολογισμού

α) Για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από την 01/01/2013 εφαρμόζεται το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και η σύνταξη υπολογίζεται (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020 και ΥΑ 17537/989/06.05.2020)με την εφαρμογή της κατάλληλης ράντας επί του συνόλου των εισφορών που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου. Η εφαρμοζόμενη ράντα εξαρτάται από την κατηγορία της σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και την ηλικία του δικαιούχου.

β) Για τους ασφαλισμένους πριν την 01/01/2013 εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα υπολογισμού (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020, ΥΑ 17537/989/06.05.2020) της παροχής, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα:

- Το πρώτο τμήμα αφορά το χρόνο ασφάλισης έως τις 31/12/2014 και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: έτη ασφάλισης x 0,45% x συντάξιμες αποδοχές.

- Το δεύτερο τμήμα αφορά στο χρόνο ασφάλισης από 01/01/2015 και εφεξής, και σε αυτό εφαρμόζεται το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), όπως στους ασφαλισμένους μετά την 01/01/2013.

γ) Για το Μ.Τ.Π.Υ. το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του, σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 όπως ισχύει (www.mtpy.gr) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β) και αναλύεται ως εξής:

- του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ),

- των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση 4,5%, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ). Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.


Στα 780 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός, από τα 713 ευρώ που ήταν από την 1η Μαΐου 2022. Ο νέος μισθός θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2023. Πρόκειται για αύξηση κατά 9,4% με την οποία – όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνοντας το νέο μισθό – «εξαντλούνται τα όρια των δυνατοτήτων μας».

Στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ το λάθος στην καταβολή των συντάξεων. Μία στις πέντε συντάξεις Μαρτίου καταβλήθηκε λάθος και 572.000 συνταξιούχοι -από τους 2,6 εκατομμύρια- ήταν μεγαλύτερες κατά λάθος.

Τις επίσημες ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό έκανε το πρωί της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο, έπειτα από τη συνάντησή του με τον υπ. Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στις 17 Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και οι εκδόσεις των ψηφιακών καρτών για τους δικαιούχους της ενίσχυσης Market pass, που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από 28 Φεβρουαρίου μέχρι και 15 Μαρτίου, όποτε και εχει κλείσει οριστικά η εφαρμογή υποβολής των αιτήσεων στο vouchers.gov.gr.

Βγήκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα» που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα. Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα του gov.gr (allazothermosifona.gov.gr) αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου, ωστόσο, με τον οδηγό αποσαφηνίζονται όλα τα «ψιλά γράμματα» για να ξέρετε εάν...

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται μεταξύ άλλων η υλοποίηση του παρεχόμενου κινήτρου στους ιδιοκτήτες ακινητοποιημένων οχημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Ι.Χ., για την άρση της ακινησίας για το έτος 2023, με μερική και αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας οχήματος από 3.4.2023 (άρθρο 33).

Σε πολλούς δικαιούχους έχει πραγματοποιηθεί η διασταύρωση αγορών Φεβρουαρίου και μπορούν να δουν το πόσο επιδόματος, πού πρόκειται να τους καταβληθεί στις ερχόμενες πληρωμές.

Πλησιάζει η ημέρα που θα γίνει η πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου 2023. Εν τω μεταξύ, στα μέσα του μήνα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολή για τις επικουρικές συντάξεις, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.