Επίδομα θέρμανσης. Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν έχουν πληρωθεί.

2021-07-13

Επίδομα θέρμανσης. Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν έχουν πληρωθεί.

Επειδή έχει γίνει αδικία εις βάρος των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης με καύσιμο το αέριο και πολλοί δικαιούχοι δεν έχουν πληρωθεί τα παραστατικά που έχουν λάβει μετά το κλείσιμο τής εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην τροποποίηση της ΚΥΑ για να πληρωθούν οι δικαιούχοι τα χρήματα που δικαιούνται. 

Oσοι λαμβάνουν μηναία παραστατικά, λογικά έχουν κανονικά πληρωθεί τα ανάλογα ποσά που δικαιούνται με βιάση τα παραστατικά κ το ποσό που τους εγκρίθηκε.

Όμως όσοι λαμβάνουν 2μηνο λογαριασμό, έμειναν εκτός καθώς το τελευταίο παραστατικό ΔΕΝ λήφθηκε υποψιών!

Ξεκάθαρα στη ΚΥΑ αναφέρεται πως επιδοτούμενοι μήνες είναι και οι 2 πρώτοι μήνες του 2021.....ήτοι Ιανουάριος και Φεβρουάριος ΑΚΕΡΑΙΟΙ. Παραστατικά λοιπόν με περίοδο κατανάλωσης μεριές του Γενάρη, ολόκληρο τον Φλεβάρη και μεριές του Μαρίου του 2021 ΔΕΝ ΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΙΝ.

Έτσι, μετά από ενστάσεις των δικαιούχων, τροποποιήθηκε η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης σε ότι αφορά καταχώρηση παραστατικών και την πληρωμή επιδόματος θέρμανσης για όλα τα είδη καυσίμου με εξαίρεση το πετρέλαιο θέρμανσης.

Έτσι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί

 - Έως την 31η Αυγούστου 2021 για το σύνολο των αγορών που έχουν τιμολογηθεί έως την 28η Φεβρουαρίου2021. 

Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα, έως την 23η Ιουλίου 2021,τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης) που τιμολογήθηκαν από την 1ηΙανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021, 

Για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021. Και 

- Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 για ποσά που προκύπτουν κατόπιν εξέτασης ενστάσεων.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης αποκλειστικά εγγράφως προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) μέσω της θυρίδας του TAXISnet(επιλογή «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία «Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης») μέχρι την 15ηΣεπτεμβρίου 2021, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης. 

Η εφαρμογή για καταχώρηση των παραστατικών θα ανοίξει εκ νέου μετά την δημοσίευση της τροποποίησης.