Επίδομα στέγασης: Ποιοι πρέπει να κάνουν Νέα αίτηση μέχρι τέλος Μαΐου - Προσοχή στο μισθωτήριο

2024-05-01

Μέχρι τέλος Μαϊου πρέπει να γίνει επανυποβολή των αιτήσεων, που έχουν εγκριθεί Νοέμβριο και η περίοδος ισχύος τους είναι 1.12.2023 - 31.05.2024.

Το επίδομα στέγασης ανανεώνεται απαραίτητα κάθε έξι μήνες. Ο μήνας επανυποβολής αίτησης είναι πάντα ο μήνας λήξης ισχύος, έτσι όπως αναφέρεται στην πράξη έγκρισης. 

Έτσι, αν μια αίτηση έχει ισχύ από 1.12.2023 μέχρι 31.05.2024, πρέπει απαραίτητα να γίνει επανυποβολή της αίτησης μέσα στον Μάιογια να μην χαθεί η πληρωμή Ιουνίου. Η περίοδος ισχύος της αίτησής σας εμφανίζεται στην πλατφόρμα στην πρώτη σελίδα της αίτησής σας πάνω δεξιά.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Όταν μια αίτηση κλίνει 6μηνο , εμφανίζεται η επιλογή της ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στη πλατφόρμα ΕΔΩ. Πατώντας ΝΕΑ ξεκινά η αίτηση την οποία συμπληρώνουμε κανονικά και ακολουθούμε όλη τη διαδικασία υποβολής όπως και στην πρώτη  αίτηση.

Κατά την ανανέωση λοιπόν, και μετά από την οριστική υποβολή της αίτησης, στον πίνακα με το ιστορικό αιτήσεων  θα εμφανίζονται 2 ενεργές αιτήσεις. Μια αυτή που είναι σε μήνα λήξης ισχύος και θα πληρώσει τον τρέχοντα μήνα , και μια η νέα που θα ξεκινά να πληρώνει από τον επόμενο μήνα από τον τρέχοντα, όπως όλες οι νέες αιτήσεις. Οπότε έτσι δεν χάνεται κανένας μήνας πληρωμής.

Τι πρέπει να προσέξουμε στο μισθωτήριο

Θα πρέπει να ξέρουμε πως στο επίδομα στέγασης το δικαίωμα πληρωμής ξεκινάει τον επόμενο μήνα της υποβολής τής αίτησης, άρα και η ισχύς της αίτησης ξεκινάει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα (όπως είπαμε κάθε αίτηση έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες).

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης εγκρίνονται για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Μάϊου (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Ιούνιος - Νοέμβριος θα πρέπει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο το οποίο καταχωρείται στην πλατφόρμα να έχει ως ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1η/06/2024 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 30/11/2024.

Εάν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, θα πρέπει να γίνει τροποποίησή του και κατόπιν να υποβληθεί η αίτηση για το Επίδομα.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα κάνοντας τροποποίηση του ήδη υπάρχοντα μισθωτηρίου είναι ότι το τροποποιημένο μισθωτήριο θα πρέπει να καλύπτει πάντα στο ακέραιο όλο το εξάμηνο, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση να ξεκινάει από την 1 Ιουνίου ακόμη και αν το προηγούμενο μισθωτήριο, που τροποποιεί, ισχύει μέχρι την μεταγενέστερη ημερομηνία.

Δηλαδή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης που θα δηλωθούν στην τροποποιητική δήλωση μίσθωσης ακινήτου θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εξάμηνο διάστημα για το οποίο θα εγκριθεί η αίτηση. Ενδεικτικά, για μισθωτήριο που λήγει στις 30/06/2024, και η αίτηση υποβάλλεται τον Μαιο, στην τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί η ημερομηνία έναρξης που θα συμπληρώσετε να είναι μετά την 1/06/2024 και η ημερομηνία λήξης πριν την 30/11/2024.

Σε περίπτωση τροποποίησης πάλι γίνεται αποδοχή του μισθωτηρίου στο Taxis και στην αίτηση βάζουμε τον αριθμό ΝΕΟΥ (τροποποιημένου) μισθωτηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις