Επίδομα Στέγασης. Ενημερώθηκε το σύστημα με τα Νέα φορολογικά στοιχεία.

2021-06-19

Επίδομα Στέγασης. Ενημερώθηκε το σύστημα με τα Νέα φορολογικά στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ενημερωθεί πλέον η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα στέγασης με τα Νέα φορολογικά στοιχεία του έτους 2020.  

Έχουν σταλεί τα φορολογικά στοιχεία των υποβληθέντων Φορολογικών δηλώσεων την ΑΑΔΕ στην ΙΔΙΚΑ προς ενημέρωση του συστήματος. Έτσι πλέον οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα Νέα στοιχεία.  

Όπως είχαμε γράψει νωρίτερα, πολλοί δικαιούχοι, που λόγω εισοδήματος δεν μπορούσαν να πάρουν το επίδομα στέγασης με τα εισοδήματα του 2019, περίμεναν πως και πως να υποβάλλουν τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις για να ενταχθούν στο επίδομα στέγασης, διότι τα εισοδήματα του έτους 2020 έχουν μειωθεί αισθητά.

Το σύστημα όμως δεν ανίχνευε τα εισοδήματα του 2020 της νέας φορολογικής δήλωσης και έβγαζε ακόμα τα εισοδήματα του έτους 2019, παρόλο που περάσαν αρκετές ήμερες από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Το αποτέλεσμα είναι να τους πετάει και πάλι έξω το σύστημα παρόλο που βάση της νέας φορολογικής δήλωσης είναι πλέον δικαιούχοι του πολυπόθητου επιδόματος, που μπορεί να τους φέρει έστω μια μικρή ανάσα στις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις τους όπως η καταβολή ενοικίου. 

Δείτε τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος στέγασης.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Τι πρέπει να προσέξουμε για το μισθωτήριο 

Θα πρέπει να ξέρουμε πως στο επίδομα στέγασης το δικαίωμα πληρωμής ξεκινάει τον επόμενο μήνα της υποβολής τής αίτησης, άρα και η ισχύς της αίτησης ξεκινάει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα (κάθε αίτηση έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες). Επομένως και το μισθωτήριο θα πρέπει στο ακέραιο να καλύπτει το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Παράδειγμα: Για μια αίτηση που ξεκινά η υποβολή της 2 Ιουνίου θα πρέπει να υπάρχει ενεργό μισθωτήριο, που να καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2021.
Αυτό πρέπει να το προσέξετε, ιδιαίτερα κάνοντας τροποποίηση του ήδη υπάρχοντα μισθωτηρίου .
Προσοχή: σε περίπτωση τροποποίησης πάλι γίνεται αποδοχή του μισθωτηρίου στο Taxis και στην αίτηση βάζουμε τον αριθμό ΝΕΟΥ (τροποποιημένου) μισθωτηρίου.

Προσοχή: Όταν η αίτηση μας είναι σε μήνα λήξης ισχύος, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.