Επίδομα παιδιού. Τι ισχύει για την αύξηση στα πόσα του επιδόματος.

2021-09-24

Εδώ και μήνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο άρθρα με παραπλανητηκο τίτλο τύπου "Τεράστια αύξηση στα πόσα", "Αυξάνεται το επίδομα παιδιού " και άλλα παρόμοια.

Θεωρήσαμε λοιπόν πως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τουλάχιστον για τους δίσκους μας αναγνώστες.
Τι πραγματικά ισχύει;

Πρώτα από όλα να πούμε πως δεν υπάρχει καμία αύξηση στα ποσά του επιδόματος!!! Τα πόσα παραμένουν όπως έχει και είναι 28, 42 και 70 ευρώ το μήνα για ένα παιδί και προσαυξάνονται αναλογία με το πλήθος των τέκνων και το εισόδημα του κάθε δικαιούχου στις 3 εισοδηματικές κλίμακες. Παρακάτω θα δούμε πίνακες και παραδείγματα για το πως διαμορφώνεται το επίδομα ανάλογα με τον αριθμό τέκνων και το εισόδημα. 

Το ποσό επιδόματος που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος ενδέχεται να αλλάξει προς τα πάνω η προς τα κάτω μετά από από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε χρόνο.
Η αίτηση για το επίδομα παιδιού υποβάλλεται κάθε έτος τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου και το επίδομα αρχίζει να πληρώνεται με τα φορολογικά στοιχεία της Δήλωσης, που έχει υποβληθεί το προηγούμενο έτος. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι ενδέχεται να παρουσιάσει αλλαγή είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.  

Μέσα στο έτος 2020, λόγω πανδημίας,  αναστολής εργασίας,  απολύσεων και γενικά λόγω κατάστασης, σε πάρα πολλές οικογένειες υπάρχει μείωση στα εισοδήματα τους. Επομένως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και εκκαθάρισης πληρωμής για το επίδομα παιδιού, το ποσό του επιδόματος ενδεχομένως θα παρουσιάσει αύξηση,  όχι επειδή το κράτος αποφάσισε να κάνει αυξήσεις στα πόσα,  αλλά επειδή ο δικαιούχος περνάει σε άλλη εισοδηματική κλίμακα λόγω μειωμένου εισοδήματος. 


Παραδείγματα υπολογισμού επιδόματος βάσει εισοδήματος και αριθμού εξαρτώμενων τέκνων.

Παραδείγματα

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 € το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70€ το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.