Επίδομα παιδιού (Α21): Πότε πληρώνεται η Γ δόση - Ποιοι δικαιούχοι θα πληρωθούν και την 1,5 δόση προσαύξηση

2022-07-08

Η τρίτη Γ δόση για το Επίδομα παιδιού 2022 θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Ιουλίου 2022, σε όσους έχουν υποβάλλει την αίτηση για το έτος 2022 και έχει εγκριθεί.

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Το επίδομα παιδιού χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ.

Οι δικαιούχοι του Μαρτίου έχουν λάβει την προσαύξηση στις 21 Απριλίου. Στη πληρωμή Μάιου η προσαύξηση πληρώθηκε σε όσους υπέβαλλαν την αίτηση μετά τις 30 Μάρτιου. 

Όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν την συγκεκριμένη ενίσχυση μαζί με τις τακτικές πληρωμές, που πραγματοποιούνται κάθε δίμηνο, ανάλογα με την υποβολή της αίτησης.

Έτσι όσοι έχουν υποβάλλει την αίτηση μετά τις 31 Μάϊου θα λάβουν την προσαύξηση μαζί με την πληρωμή Ιουλίου στις 29 Ιουλίου (από 28 Ιουλίου στα ΑΤΜ)

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποίηση αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα.

Οι πρώτες δυο πληρωμές του επιδόματος παιδιού πραγματοποιήθηκαν με τα εισοδήματα τού έτους 2020 και μετά την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης, τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι αναπροσαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση αύξησης εισοδήματος και κατά συνέπεια αλλαγής κλίμακας, προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και παρακρατούνται από τον ΟΠΕΚΑ στις επόμενες πληρωμές.

Βάσει τοπολογίας το ίδιο θα γίνει και με την έκτακτη ενίσχυση της 1,5 μηνιαίας δόσης. Δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής εισοδήματος προς τα πάνω θα προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα και από την έκτακτη ενίσχυση και θα κρατηθούν στις επόμενες πληρωμές. 

Αντιθέτως δε περίπτωση πού το εισόδημα του δικαιούχου με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα αλλάξει προς το κάτω, ανεβαίνει αναλόγως και το επίδομα και ο δικαιούχος λαμβάνει την διαφορά αναδρομικά στις επόμενες πληρωμές. Το ίδιο θα γίνει και με την έκτακτη ενίσχυση, σε περίπτωση πού ανεβαίνει το ποσό του επιδόματος, θα ανέβει αναλόγως και το ποσό της ενίσχυσης και την διαφορά αυτή οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά στις επόμενες πληρωμές. 

Η τροπολογία αναφέρει τα παρακάτω:

Αν, μετά την καταβολή της προσαύξησης, από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του φορολογικού έτους 2021 μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος 2022:

α) εφόσον προκόψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα προσαύξηση επιστρέφεται αναλόγως ή

β) εφόσον προκόψει ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως, και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικός οφειλόμενου ποσού του επιδόματος. 

Η Γ δόση του επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει υποβληθεί υποχρεωτικά η φορολογική δήλωση του έτους 2021.

Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2022 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2021). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!