Επίδομα παιδιού Α21. Πληρωμή Γ δόσης και φετινή φορολογική δήλωση. Τι ισχύει.

2021-06-26

Η πληρωμή της τρίτης (Γ) δόσης για το επίδομα παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί χωρίς την υποχρεωτική υποβολή της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2021.

Όπως γνωρίζουμε η Γ δόση του επιδόματος Α21 πάντα απαιτεί υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το τρέχον έτος για τον προσδιορισμό του ποσού επιδόματος.

Πέρυσι όμως λόγω έκτακτων συνθηκών και η Γ δόση είχε πληρωθεί χωρίς την υποχρεωτική υποβολή της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος.  

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα του έτους 2020 είναι 27 Αυγούστου και για την πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα χρειαστεί οι αιτούντες να έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση.

Η σελίδα υποβολής αιτήσεων για το Α21 idika.gr έχει ήδη ενημερωθεί και αναφέρει το εξής. 

Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21.
Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2021 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2021 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2020). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Επομένως από αυτό καταλαβαίνουμε πώς για την δόση Σεπτεμβρίου θα χρειαστεί η υποβολή των φετινών Φορολογικών δηλώσεων.

Οι ημερομηνίες πληρωμής Επιδόματος Παιδιού είναι οι παρακάτω: 

Πρώτη δόση:
Στις 31 Μαρτίου έχει πληρωθεί η πρώτη δόση Επίδοματος Παιδιού για το έτος 2021και αφορούσε τούς μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και όσους είχαν υποβάλει την αίτηση Α21 μέχρι 15 Μαρτίου.

Δεύτερη δόση:
Στις 31 Μαΐου έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση και αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Τρίτη δόση:
Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθεί η τρίτη δόση και θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Τετάρτη δόση:
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η τέταρτη δόση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Πέμπτη δόση:
Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η πέμπτη δόση για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Έκτη δόση:
Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η έκτη και η τελευταία δόση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.