Επίδομα παιδιού (Α21): Ημερομηνία πληρωμής της Γ δόσης- Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι- Όλες οι υπόλοιπες πληρωμές του έτους

2022-07-19

Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί δύο διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού Α21,  πού αφορούσαν τους μήνες Ιανουάριο,  Φεβρουάριο,  Μάρτιο και Απρίλιο. 

Η επόμενη πληρωμή θα γίνει στις 29 Ιουλίου (από 28 Ιουλίου στα ΑΤΜ) και θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. 

Για να καταβληθεί η Γ δόση οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την αίτηση για το έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του προσωρινού κλεισίματος της πλατφόρμας 8 Ιουλίου 2022.

Για να γίνει η καταβολή της Γ δόσης δεν είναι απαραίτητο (λόγω παράτασής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων) να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2021.
Προσοχή: Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση δεν χρειάζεται να την υποβάλλουν εκ νέου.  Η αίτηση γίνεται μια φορά μέσα στο έτος και ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα με τα Νέα φορολογικά στοιχεία μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα έτους 2021.

Ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποίηση αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού έτους 2021 είναι μικρότερο από εκείνο του 2020, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξηθεί εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Αν όμως το εισόδημα του 2021 είναι υψηλότερο εκείνου του 2020, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς.

Οπότε εφόσον αρχικά χορηγήθηκε στον δικαιούχο μεγαλύτερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει ότι δικαιούται μικρότερο, η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και συμψηφίζεται με τις επόμενες πληρωμές.

Σε περίπτωση που αρχικά χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά.  

 Όπως αναφέρει Idika.gr : Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.  

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα του έτους 2021 είναι 29 Ιουλίου ( λόγω παράτασης) και για την πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα χρειαστεί οι αιτούντες να έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση.

Έκτακτη 1,5 επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος

Η προσαύξηση θα καταβληθεί μαζί με την τακτική πληρωμή της Γ δόσης στους δικαιούχους, που δεν την έχουν λάβει στις προηγούμενες πληρωμές.

Συγκεκριμένα βάσει της τροπολογίας:

 Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησης τους.

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι εάν μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του φορολογικού έτους 2021 μεταβληθεί η κατηγορία επιδότησης των δικαιούχων για το έτος 2022, τότε:

  • εφόσον μειωθεί εν όλω ή εν μέρει το επίδομα, ο γονέας θα πρέπει να επιστρέψει αναλόγως και την προσαύξηση που έλαβε
  • εφόσον όμως προκύψει αναδρομικά ότι δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως, ενώ το επιπλέον ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σε επόμενη καταβολή του επιδόματος.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. 

Όλες οι  υπόλοιπες πληρωμές του έτους

  • 29 Ιουλίου 2022 για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
  • 30 Σεπτεμβρίου 2022 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
  • 30 Νοεμβρίου 2022 για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
  • 30 Δεκεμβρίου 2022 για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο  


Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!