Επίδομα παιδιού Α21: Γιατί δεν έχω πληρωθεί την δόση του επιδόματος- Τι είναι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πως προκύπτουν

2022-05-30
Έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η Β δόση του επιδόματος παιδιού Α21,  που αφορούσε τούς μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλλει την αίτηση τούς μετά τις 30 Μαρτίου έχουν καταβληθεί δύο δόσεις του επιδόματος,  που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο,  Φεβρουάριο,  Μάρτιο και Απρίλιο.  

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει το επίδομα θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτήσεις τους για τυχών λάθη στην υποβολή η αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που μπορεί να υπάρχουν απο τις προηγούμενες πληρωμές. 

Τι είναι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πως προκύπτουν. 

Σε κάποιους δικαιούχους δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή και στην αίτηση εμφανίζεται η επισήμανση για "Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ".

Που μπορεί να οφείλεται αυτό;

Όταν στην αίτηση μετά την υποβολή της νέας φορολογικής δήλωσης εμφανίζεται η συγκεκριμένη επισήμανση και δεν έχει γίνει πληρωμή του επιδόματος η έχουν πιστωθεί λιγότερα χρήματα, σημαίνει πως με βάση την νέα φορολογική δήλωση ο δικαιούχος έχει αλλάξει την εισοδηματική κλίμακα, διότι προφανώς έχει αυξηθεί το οικογενειακό του εισόδημα. 

Έτσι, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί, το ποσό που ο δικαιούχος θα λαμβάνει στο επίδομα μειώνεται. Η μείωση αυτή αφορά όλους τους μήνες του έτους, για τους οποίους έχει εγκριθεί το επίδομα. Η προηγούμενη δόση έχει πληρωθεί με βάση το προηγούμενο (μικρότερο) εισόδημα και έτσι ο δικαιούχος έχει λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά, που πραγματικά δικαιούται.  

Η διαφορά που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό των ποσών του επιδόματος αποτελεί τα Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ΟΠΕΚΑ να τα παρακρατήσει στις επόμενες πληρωμές. 

Η πρώτη  πληρωμή του επιδόματος παιδιού (και δεύτερη σε περίπτωση μη υποβολής της φορολογικής δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση πληρωμής της Β δόσης) πραγματοποιείται με τα εισοδήματα τού έτους 2020 και μετά την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης, τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι αναπροσαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση αύξησης εισοδήματος και κατά συνέπεια αλλαγής κλίμακας, προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και παρακρατούνται από τον ΟΠΕΚΑ στις επόμενες πληρωμές.  

Βάσει τοπολογίας το ίδιο γίνεται και με την έκτακτη ενίσχυση της 1,5 μηνιαίας δόσης. Δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής εισοδήματος προς τα πάνω θα προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα και από την έκτακτη ενίσχυση και θα κρατηθούν στις επόμενες πληρωμές. 

Όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μπορείτε να δείτε, μπαίνοντας με τους κωδικούς του αιτούντα στην αίτηση σας.  

Αν διαθέτετε τους κωδικούς taxis, μπείτε στην αίτηση σας από τον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ και κάντε την διαδρομή όπως θα δείτε στις εικόνες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να μπείτε με τούς κωδικούς του αιτούντα στην αίτηση για να φανεί η εκκαθάριση

Σε όσους στην εκκαθάριση πληρωμής γράφει πώς υπάρχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα από τα προηγούμενα έτη η έχει γίνει αναστολή πληρωμής, για να μάθετε τον λόγο πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΟΠΕΚΑ, υποβάλλοντας το ερώτημα σας στη φόρμα επικοινωνίας στο σύνδεσμο https://opeka.gr/epikoinonia/

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΟΠΕΚΑ αν η αίτηση σάς είναι σε κατάσταση Υποβληθείσα και εμφανίζονται οι μήνες πληρωμής, έχουν εγκριθεί τα έγγραφα, αλλά η εκκαθάριση και κατά συνέπεια η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2022. Περιλαμβάνονται επίσης, υπόλοιπα πληρωμών για λογαριασμούς της περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι δικαιούχοι θα πάρουν τα 250 ευρώ, ποιοι δικαιούχοι θα πάρουν την 1,5 μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού, ποιοι το διπλάσιο ποσό του ΚΕΑ και ποιοι θα πάρουν συνδυαστικά τις παροχές αυτές.

Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί ατόμων με αναπηρία. Οι Προσωπικοί Βοηθοί, θα υποστηρίξουν, με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, τους συμπολίτες μας με αναπηρία, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».