Επίδομα για ευάλωτους ενοικιαστές από τον ΟΠΕΚΑ - Ποιοι δικαιούνται αυξημένη παροχή

2024-05-10
Αυξημένο επίδομα ενοικίου σε ευάλωτους πολίτες καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ και φθάνει μέχρι 362 ευρώ το μήνα. 
Το συγκεκριμένο επίδομα απευθύνεται σε πολίτες που νοικιάζουν κυρία κατοικία τους και δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα στέγασης. 
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Οι βασικές προϋποθέσεις είναι ηλικιακές,  ασφαλιστικές και μόνιμης κατοικίας

Συγκεκριμένα: 

Εφόσον νοικιάζετε και το ενοίκιο σας είναι μικρότερο των 362 ευρώ το μήνα μπορείτε να λάβετε από τον ΟΠΕΚΑ ολόκληρο το ποσό 362 ευρώ επίδομα ενοικίου αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Το Επίδομα Στέγασης 362 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Προϋποθέσεις

  • Ηλικιακές - Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
  • Εισοδηματικές - Το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ και τα ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640 €.
  • Ασφαλιστικές - Δεν λαμβάνουν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση την (σύνταξη) παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα.
  • Ιδιοκτησιακές - Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, δεν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή τους, ούτε έχουν μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.
  • Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης - Οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας: α) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού, β) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.
  • Εργασιακές - Ο/Η αιτών/ουσα ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.
  • Οικονομικές - Δεν συντηρούνται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο.
  • Οικονομικές - Δεν επιδοτούνται με άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.
  • Εισοδηματικές - Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7.000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους ή έτερου συμφώνου συμβίωσης, το ποσό των 10.500 €.
  • Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης - Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι την υποβολή της αίτησης).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις