Επανυποβολή αιτήσεων ΚΕΑ και επιδόματος Στέγασης.

2021-06-14

Υπενθυμίζουμε σε όσους δικαιούχους ΕΕΕ(πρώην ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων τους είναι ΙΟΥΝΙΟΣ, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ για να μην χαθεί η πληρωμή του Ιουλίου.

Σε ότι άφορα το επίδομα στέγασης , σε όσους ο μήνας λήξης είναι Ιούνιος, πρέπει να γίνει η Νέα αίτηση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η κατάστασή της αίτησης σας θα είναι "Εγκεκριμένη σε μήνα λήξης" και θα υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση". Δείτε την παλιότερη δημοσίευση. Πότε ανανεώνουμε το επίδομα στέγασης

Σε ότι αφορά το ΕΕΕ σε όσους η ισχύς των αιτήσεων τους είναι μέχρι τέλος Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης Νέα αίτηση. Οι αιτήσεις, πού έληξαν τέλος Μαΐου, έχουν ακυρωθεί και πλέον υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση".

Επίσης και όσες αιτήσεις έχουν πάρει παράταση τρεις μήνες λόγω COVID-19 και ο μήνας επανυποβολής τους είναι Ιούνιος, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Δείτε το άρθρο για τις παραστάσεις αιτήσεων. Παράταση τρεις μήνες στις αιτήσεις ΕΕΕ (ΚΕΑ).

Επισημάνουμε πως σε κάποιες αιτήσεις μετά την υποβολή και έγκριση ενδέχεται να εμφανίζεται η επισήμανση για υποχρέωση σύνταξης ΑΣΔ στον ΟΑΕΔ. Δείτε πληροφορίες στο άρθρο. Σημαντικές αλλαγές στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).
Δείτε επίσης Οδηγός σύνταξης ΑΣΔ για τους δικαιούχους ΚΕΑ, που έχουν την συγκεκριμένη υποχρέωση.

 

Πίνακας παρατάσεων 

Νέα άρθρα