Έκτακτο βοήθημα: Οι δικαιούχοι - Ποσά & ημερομηνία χορήγησης

2022-11-26

«Κλείδωσε» το νέο έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα, το οποίο θα δώσει μία «ανάσα» στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Προβλέπονται οι όροι, προϋποθέσεις και ημερομηνίες για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, ανασφάλιστους υπερήλικες και μακροχρονίως ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού.

Συγκεκριμένα:

 Ποιοι παίρνουν τα 250 ευρώ

 • ευάλωτοι συνταξιούχοι
 • δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος
 • ανασφάλιστοι υπερήλικες
 • μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες

1.206.624 χαμηλοσυνταξιούχοι

Άγαμοι:

 • Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €
 • Σημαντικό: Αθροίζονται όλες οι συντάξεις
 • Ετ. Ατομ. Εισόδημα: Έως 9.600

Έγγαμοι:

 • Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €
 • Ετ. Οικογ. Εισόδημα: έως 16.800
 • Μέση σύνταξη δύο συζύγων: Έως 700 €
 • Αξία περιουσίας: Έως 300.000 €
 • Ύψος επιδόματος: 250 €

Ειδικά για τους συνταξιούχους η σχετική διάταξη ορίζει ότι θα καταβληθεί σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 λαμβάνουν:

 • οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
 • προσυνταξιοδοτική παροχή,
 • αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
 • συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2022.

Άτομα με αναπηρία

Για τον Δεκέμβριο, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ.

 • τα άτομα με αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού και
 • οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ.

Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 20ή.12.2022

Μακροχρόνια άνεργοι

100.000 Μακροχρόνια άνεργοι (μη επιδοτούμενοι):

Δικαιούχοι θα είναι μόνο όσοι έχουν 12 - 24 μήνες ανεργία, δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ, δεν λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), τις προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία και το Επίδομα Παιδιού Α21 και έχουν ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ, ή οικογενειακό έως 16.800 ευρώ. 

Η περίοδος καταβολής της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση στις 20.12.2022 από τη Δ.ΥΠ.Α. και είναι δυνατή η παράταση αυτής έως την οριστική ολοκλήρωση καταβολής της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι ΕΕΕ (ΚΕΑ)

Θα λάβουν το διπλάσιο ποσό από αυτό, που τους έχει εγκριθεί.

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 20ή.11.2022, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο.

Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά από την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής.

Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι την 20ή.12.2022

1,5 δόση Επιδόματος παιδιού

Η πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ καταβάλλεται στους δικαιούχους του επιδόματος για το πέμπτο δίμηνο του έτους 2022.

Προϋπόθεση: Να είναι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος ετους 2022, δηλαδή να έχουν υποβάλει αίτηση Α21 μέσα στο τρέχον έτος

Καταβάλλεται μέχρι την 20ή.12.2022

Ποιοι δικαιούχοι θα πάρουν πάνω από μία ενίσχυση από τις παραπάνω

 • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21, που λαμβάνουν και ΚΕΑ θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις. Διπλό ΚΕΑ και 1,5 δόση επιδόματος παιδιού.
 • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21, που λαμβάνουν και προνοιακά επιδόματα ΑΜΕΑ, θα λάβουν και τα 250 ευρώ προσαύξηση του επιδόματος ΑΜΕΑ και 1,5 δόση Α21.
 • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21, πού λαμβάνουν και ΚΕΑ και προνοιακά επιδόματα ΑΜΕΑ, θα λάβουν και Διπλό ΚΕΑ και 250 ευρώ προσαύξηση στο επίδομα ΑΜΕΑ και 1,5 δόση επιδόματος παιδιού.
 • Οι δικαιούχοι Προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ, πού λαμβάνουν ΚΕΑ, θα πάρουν και τα 250 ευρώ προσαύξηση του επιδόματος ΑΜΕΑ και το διπλό ΚΕΑ.
 • Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που λαμβάνουν και το επίδομα παιδιού, θα λάβουν και τα 250 ευρώ σαν χαμηλοσυνταξιούχοι και 1,5 δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Όσοι λαμβάνουν μόνο το επίδομα παιδιού, θα λάβουν μόνο την 1,5 μηνιαία δόση του.

Όσοι λαμβάνουν μόνο το ΚΕΑ, θα λάβουν μόνο το διπλό ΚΕΑ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις