Έκτακτη ενίσχυση 1,5 δόση του επιδόματος παιδιού: Εμφανίζεται σαν εισόδημα και υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ποσού έγκρισης στο στο ΚΕΑ

2022-05-08
Έχει παρατηρηθεί πώς η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού Α21 το Πάσχα, εμφανίζεται στο πλαίσιο "Αλλά επιδόματα" μαζί με τις τακτικές δόσεις του επιδόματος παιδιού,  πού έχουν εισπράξει οι δικαιούχοι το τελευταίο εξάμηνο. Με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσό ενίσχυσης,  πού εγκρίνεται στον δικαιούχο. 
Οπως όλοι γνωρίζουμε το επίδομα παιδιού υπολογίζεται σαν εισόδημα στο ΚΕΑ, κάτι όμως που δεν ισχύει για την έκτακτη ενίσχυση,  που είναι η 1,5 μηνιαία δόση.

Όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ:

"Η προσαύξηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα." 

Δείτε τι μας αναφέρει ο δικαιούχος ΚΕΑ, που πήγε να κάνει ανανέωση της αίτησης του και διαπίστωσε πως εμφανίζεται η συγκεκριμένη ενίσχυση σαν εισόδημα: "Έληξε σήμερα η αίτηση του ΚΕΑ και πήγαμε να κάνουμε ηλεκτρονική ανανέωση (τετραμελής οικογένεια με 2 ανήλικα τέκνα), και το σύστημα μας λέει ότι ναι μεν εξακολουθούμε να είμαστε δικαιούχοι αλλά επειδή λέει λάβαμε το προηγούμενο εξάμηνο περισσότερα χρήματα μέσω του Α21 από το φυσιολογικό (τα 210€ που έδωσε ως έξτρα Α21 η κυβέρνηση για έκτακτη ενίσχυση στους πιο ευάλωτους τον Απρίλιο που μας πέρασε λόγω της πρωτοφανούς κρίσης ακρίβειας), πλέον δεν θα δικαιούμαστε 260€ ως μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης αλλά 225€, δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο πρακτικά θα παίρνουμε 365€ = (225€ +140€ Α21) το μήνα και όχι 400€. Με απλά λόγια, ο τρόπος χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης του Πάσχα ως έξτρα Α21, πρακτικά έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του μηνιαίου εισοδήματος των δικαιούχων του ΚΕΑ κατά 35€ το μήνα, δηλαδή χοντρικά 10% για ολόκληρο το επόμενο εξάμηνο.

Μα, αυτό δεν αναιρεί τον όλο σκοπό της ενίσχυσης των οικονομικά ευάλωτων, όταν από την μια τους ενισχύεις εκτάκτως και από την άλλη τους μειώνεις το μηνιαίο εισόδημα μόνιμα για ολόκληρο το επόμενο εξάμηνο;
Και όλα αυτά κατά την διάρκεια μιας πρωτοφανούς κρίσης ακρίβειας με τον πληθωρισμό να καλπάζει;
Προφανώς πρόκειται για λάθος, κάπως πρέπει να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;"
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δικαιούχοι ΚΕΑ διαπιστώνουν πως η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει υπολογιστεί σαν εισόδημα,  καλούνται να μην ολοκληρώνουν την υποβολή της αίτησης και να απευθύνονταν στο Κέντρο κοινότητας, έχοντας εκτυπώσει το ΦΕΚ, τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού, πού έχει καταβληθεί το Α21 του τελευταίου εξαμήνου και το απόσπασμα της αίτησης Α21, όπου φαίνονται οι πληρωμές

Σε περίπτωση πού οι υπάλληλοι αρνούνται να αφαιρέσουν το ποσό αυτό απο τα "Αλλά επιδόματα" να ζητήσετε να επικοινωνήσουν με τούς υπευθύνους προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Νόμος 4917/2022 - ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού

5. Το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) χορηγείται στους δικαιούχους της πρώτης δόσης του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ.

Η καταβολή της προσαύξησης αυτής πραγματοποιείται μέχρι την 21.4.2022

Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησης τους.

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αν, μετά την καταβολή της προσαύξησης, από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του φορολογικού έτους 2021 μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος 2022:

α) εφόσον προκόψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα προσαύξηση επιστρέφεται αναλόγως ή

β) εφόσον προκόψει ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως, και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικός οφειλόμενου ποσού του επιδόματος.

6. Η προσαύξηση των παροχών του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις. Το επίδομα αντιστοιχεί σε 1.500 ευρώ ανά φοιτητή και φοιτήτρια ή 2.000 ευρώ ανά άτομο όταν επιλεχθεί η συγκατοίκηση.

Οι ανέπαφες συναλλαγές και ψηφιακές κάρτες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας από το Freedom Pass, Fuel Pass και στη συνέχεια Τουρισμός για όλους Pass, Market Pass, Dentist Pass, αλλά και Youth Pass που έρχεται τον Νοέμβριο.