ΕΦΟΡΙΑ: Τι πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

2022-12-17

Πολλές είναι οι υποχρεώσεις των πολιτών στην Εφορία μέχρι το τέλος του 2022. Αναλυτικά τι πρέπει να πληρωθεί. 

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι πολίτες πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023 αν και δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση από το αρμόδιο Υπουργείο, κάτι βέβαια που μένει να ανακοινωθεί και επίσημα. Ακόμα, όσοι επιλέξουν να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους το 2023, τότε μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες τους στις οικείες ΔΟΥ μέχρι και την τελευταία ημέρα του έτους που αυτές λειτουργούν, δηλαδή έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Πέρα από αυτά, όμως, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να αποπληρώσουν τόσο την έκτη δόση για τη φορολογία εισοδήματος όσο και την 8η δόση για τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και η δόση για εκείνους που έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών.

Επίσης, όσον αφορά στα αναδρομικά που εισέπραξαν μισθωτοί και συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου, για κάθε έτος που αφορά το ποσό που πήραν. Πρόκειται για χρήματα που έλαβαν το 2021, ανεξάρτητα για το χρόνο στον οποίο ανάγονται. Μάλιστα, το νέο εκκαθαριστικό που εκδίδεται, θα περιλαμβάνει τον φόρο που πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι για τα προηγούμενα φορολογικά έτη από το 2014 η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται στις ΔΟΥ.

Ακόμα, όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία και θέλουν να καλύψουν τεκμήρια αλλά και κάτοικοι του εξωτερικού, όπως και κληρονόμοι που εντοπίστηκαν ύστερα από διασταυρώσεις να έχουν «ξεχάσει» να δηλώσουν εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχες δηλώσεις μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022. Οι κληρονόμοι οφείλουν, επίσης, να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2021, αλλά και όσοι κληρονόμησαν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει έξι μήνες από τον θάνατο του κληρονομουμένου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

Πάντως, όσοι φορολογούμενοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως το τέλος του 2022. Τέλος, όσοι πολίτες - κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό - θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων μέχρι το τέλος του 2022:

 1. Καταβολή της 8ης δόσης ΕΝΦΙΑ.
 2. Πληρωμή 6ης δόσης του φόρου εισοδήματος.
 3. Πληρωμή για την 6η δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 4. Καταβολές δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές.
 5. Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις, κάτι που αφορά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξαρτήτως από το χρόνο που ανάγονται. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023.
 6. Χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές: Φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβιώσεως ή αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν έως το τέλος του 2022. Η υποβολή μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty ή να υποβληθεί στην Εφορία.
 7. Δηλώσεις από κληρονόμους: Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021.
 8. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού: Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.
 9. Ανείσπρακτα ενοίκια: Υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.
 10. Φορολογικές διαφορές: Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 .
 11. Δικαιολογητικά για επιστρεπτέα προκαταβολή: Υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις - δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 12. Τυχερά παίγνια: Υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος.
 13. Νομικά πρόσωπα: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου
 14. ΕΝΦΙΑ: Υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ υπό προϋποθέσεις, σε νομικά πρόσωπα
 15. Ενδοομιλικές συναλλαγές: Κατάρτιση φακέλου τεκμηριώσεως τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.
 16. MyDATA: Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, από τους λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, σε περιπτώσεις είτε μη τηρήσεως της υποχρεώσεως διαβιβάσεως των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, ή διαβιβάσεως αυτών με απόκλιση, δεδομένων εξόδων τιμολογήσεως και εσόδων αυτοτιμολογήσης από τους εκδότες λόγω παραλείψεως διαβιβάσεως από μέρους τους, κ.λπ., για το φορολογικό έτος 2021.
 17. Έσοδα - έξοδα: Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, εγγραφών τακτοποιήσεως εσόδων και εξόδων, για το φορολογικό έτος 2021.
 18. Αποδείξεις: Υποβολή αποδείξεων λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., από τους πωλητές αγαθών προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητος ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητος, από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ, για τα αγαθά που παραδίδονται και μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές και απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. (taxfree)
 19. Συμβολαιακή γεωργία: Υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις