ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά η καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία «Καταγγελία εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης»

2022-03-29

Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των εργαζομένων με τον Φορέα για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ανασφάλιστης (αδήλωτης και υποδηλωμένης) εργασίας.

Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης» https://www.efka.gov.gr/el/kataggelia-ergazomenoy-delose-apascholeses), στην ενότητα «Μισθωτοί» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την καταγγελία τους για διεκδίκηση ενσήμων λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ασφαλιστεί ορθά από τον εργοδότη τους και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας:

- για να υποβάλλει ένας εργαζόμενος καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ της, ενώ αν η καταγγελία του αφορά σε οικοδομοτεχνικό έργο θα πρέπει να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ιδιοκτήτη / ανάδοχου εργολάβου και την ακριβή διεύθυνση του έργου.

- για περαιτέρω διευκόλυνση των εργαζομένων σημειώνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία χρησιμοποιώντας το σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού έργου). Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρωθούν αυτόματα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει την καταγγελία του εγγράφως στο ΠΕΚΑ που έχει τη χωρική αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής του.

Διευκρινίζεται ότι η καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας κι όχι στον e-ΕΦΚΑ.

Οδηγίες χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ενότητα: Μισθωτοί, «Καταγγελία εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης» https://www.efka.gov.gr/el/kataggelia-ergazomenoy-delose-apascholeses).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταγγελία εργαζόμενου - Δήλωση απασχόλησης» ανήκει στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταπολέμησης της Εισφοροδιαφυγής, οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Φορέα με τους πολίτες για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ανασφάλιστης (αδήλωτης και υποδηλωμένης) εργασίας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ασφαλιστεί ορθά από τον εργοδότη τους και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η χρήση κωδικών TAXIS ή κωδικών ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να υποβάλλω καταγγελία λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισής μου;

Καταγγελία για διεκδίκηση ενσήμων λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισης υποβάλλεται μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στην ενότητα «Μισθωτοί» και συγκεκριμένα μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης».

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας εγγράφως στο ΠΕΚΑ που έχει τη χωρική αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής σας.

2. Ποιο είναι το αρμόδιο ΠΕΚΑ που θα διεκπεραιώσει την καταγγελία μου;

Είτε υποβάλετε καταγγελία μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε εγγράφως, αρμόδιο ΠΕΚΑ για την εξέταση της καταγγελίας σας είναι αυτό στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής σας.

3. Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή καταγγελίας λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισής μου;

Για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη μία Καταγγελία - Δήλωση Απασχόλησης για την ασφαλιστική σας τακτοποίηση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 12 μήνες από την αποχώρηση ή την απόλυσή σας από τον εργοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποβολή θεωρείται εκπρόθεσμη και δύναται να απορριφθεί για τυπικούς λόγους από το Φορέα.

4. Με ποιους κωδικούς γίνεται η είσοδος στην υπηρεσία «Καταγγελία εργαζόμενου - Δήλωση απασχόλησης»;

Η είσοδος στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται είτε με κωδικούς TAXISNET. Στη συνέχεια θα χρειαστείτε και το ΑΜΚΑ σας.

5. Ποια στοιχεία του εργοδότη είναι απαραίτητα για την υποβολή καταγγελίας - δήλωσης απασχόλησης;

Για να υποβάλετε καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζετε το ΑΦΜ της, ενώ αν η καταγγελία σας αφορά σε οικοδομοτεχνικό έργο θα πρέπει να γνωρίζετε το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ιδιοκτήτη / ανάδοχου εργολάβου και την ακριβή διεύθυνση του έργου.

Επιπλέον, για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία χρησιμοποιώντας το σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού έργου). Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρωθούν αυτόματα.

6. Πώς ξέρω ότι έχω δηλώσει το σωστό καθεστώς απασχόλησής μου;

Πλήρης θεωρείται η απασχόληση κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται 40 ώρες την εβδομάδα.

Εκ περιτροπής θεωρείται η απασχόληση κατά την οποία ο εργαζόμενος:

- Απασχολείται έως 5 ημέρες την εβδομάδα και για 6 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί σε εξαήμερη βάση.

-Απασχολείται έως 4 ημέρες την εβδομάδα και για 8 ώρες την ημέρα, σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί σε πενθήμερη βάση.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δεν απασχολείται με πλήρες ωράριο ημερησίως και άρα η εβδομαδιαία απασχόλησή του υπολείπεται των 40 ωρών, θεωρούνται μερική απασχόληση.

7. Μπορώ να υποβάλλω πάνω από μία καταγγελία;

Υποβάλετε μία καταγγελία εις βάρος του εργοδότη που απασχολείστε ή απασχοληθήκατε αναγράφοντας είτε συνεχόμενες, είτε διακεκομμένες χρονικές περιόδους. Διαφορετική καταγγελία απαιτείται να υποβληθεί εάν απασχοληθήκατε σε διαφορετικά παραρτήματα της ίδιας επιχείρησης.

Μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου καταγγελία εις βάρος του ίδιου εργοδότη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και για νέες χρονικές περιόδους.

Επίσης για διαφορετικούς εργοδότες εννοείται πως θα πρέπει να υποβληθούν διαφορετικές καταγγελίες.

8. Μπορεί κάποιος τρίτος να υποβάλει καταγγελία για ανασφάλιστη εργασία και πώς; Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία;

Ακόμα και αν δεν είστε εργαζόμενος σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη, μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία για ανασφάλιστη ή υποδηλωμένη εργασία ως τρίτος. Η μορφή της καταγγελίας είναι ενημερωτική και προκειμένου να διερευνηθεί από το αρμόδιο ΠΕΚΑ θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία και ακριβή διεύθυνση).

9. Όταν υποβάλλω καταγγελία μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, το σύστημα εμφανίζει δύο διαφορετικούς αριθμούς. Τι διαφορά έχουν ο αριθμός συστήματος και ο αριθμός πρωτοκόλλου;

Ο αριθμός συστήματος εκδίδεται με την αποθήκευση του βήματος 1 της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας κι αποτελεί τον αριθμό εισαγωγής στοιχείων σε αυτό. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο αριθμός συστήματος, μπορείτε εφ' όσον το επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία υποβολής της καταγγελίας. Με το συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε στη συνέχεια να αναζητήσετε την καταγγελία σας και να συνεχίσετε την καταχώρηση των στοιχείων σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της αρχικής εισαγωγής τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου χορηγείται από το σύστημα αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων και οριστικοποιήσετε την καταγγελία σας. Για τον έλεγχο της πορείας διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας από το αρμόδιο ΠΕΚΑ, θα πρέπει να δηλώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου.

10. Μετά την οριστικοποίηση της καταγγελίας, μπορώ να την τροποποιήσω ή να τη διαγράψω;

Όχι, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε καταγγελία η οποία έχει οριστικοποιηθεί.

11. Μπορεί να γίνει υποβολή καταγγελίας σε άλλη γλώσσα πέρα από τα ελληνικά;

Όχι, η υποβολή της καταγγελίας γίνεται μόνο στα ελληνικά.

12. Εάν γίνει δεκτή η καταγγελία μου, σε πόσο χρονικό διάστημα θα ενημερωθεί η ασφαλιστική μου ιστορία;

Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η καταγγελία σας, εκδίδεται πράξη για την ασφαλιστική σας τακτοποίηση και επιδίδεται στον εργοδότη. Όταν περάσουν 30 ημέρες από τη νόμιμη επίδοσή της, η εν λόγω πράξη οριστικοποιείται και ενημερώνεται αυτόματα η ασφαλιστική σας ιστορία. Εάν ασκηθεί ένσταση, η ασφαλιστική σας ιστορία θα ενημερωθεί μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης (άρθρο 20 του Ν. 2972/2001).

13. Μπορώ να υποβάλλω στον e-ΕΦΚΑ καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων;

Όχι. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.


Οι μητέρες ασφαλισμένες στον e- ΕΦΚΑ που εργάζεστε ως ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες ή αγρότισσες, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών.