ΕΕΕ.Υπολογισμός αποζημιώσεων ειδικού σκοπού. Πότε μπορεί να διακοπεί οι ενίσχυση. Ποια άλλα επιδόματα υπολογίζονται.

2021-07-04

ΕΕΕ. Υπολογισμός αποζημιώσεων ειδικού σκοπού. Πότε μπορεί να διακοπεί οι ενίσχυση. Ποια άλλα επιδόματα υπολογίζονται.

Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και αν υπολογίζονται στο ΚΕΑ; Όπως αναφέρουν οι Υπουργικές αποφάσεις οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού υπολογίζονται κανονικά ως εισόδημα για τον υπολογισμό του εγγυημένου ποσού στο ΚΕΑ.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται το εξής:

 Α. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 /16-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1457) απόφαση, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων 800 ευρώ δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Β. Σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 17788/346/10-5-2020 (ΦΕΚ Β΄1779) και υπ΄αρ. 134/16-6-2020 (ΦΕΚ Β΄2377), αποφάσεις, οι υπόλοιπες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια.

Παρόλα αυτά έχουμε δει πως κατά την υποβολή των αιτήσεων δεν εμφανίζονται τα ποσά που έχουν εισπράξει οι δικαιούχοι από το κράτος για τις αναστολές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κανονικά χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά αυτά ακόμα και στα Κέντρα Κοινότητας.

Έχουμε ενημερωθεί πρόσφατα από τους υπαλλήλους στο Κέντρο κοινότητας πως τα αναφερόμενα ποσά αργούν να φανούν και προφανώς θα φανούν και θα υπολογίζονται κατά την υποβολή των επόμενων αιτήσεων για το ΚΕΑ. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις κατά τα λεγόμενα των ίδιων υπαλλήλων δεν θα υπάρχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, που θα πρέπει να επιστραφούν από τους δικαιούχους. Όταν εμφανιστούν τελικά τα ποσά των αναστολών το εγγυημένο ποσό ενίσχυσης, που θα εγκρίνεται στο επόμενο εξάμηνο θα προσαρμοστεί ανάλογα η θα "κοπεί" η ενίσχυση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πώς με τα ποσά από τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού δεν έχουν ενημερωθεί πλήρες ακόμα και κωδικοί των Φορολογικών δηλώσεων. Επομένως είναι αδύνατον να γίνει διασταύρωση και είναι κάτι σε όποιο δεν ευθύνονται ούτε οι ίδιοι δικαιούχοι, αλλά ούτε και οι υπάλληλοι που εγκρίνουν τις αιτήσεις. 

Το ΚΕΑ αποτελεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα, που θα συμπληρώνει το εισόδημα του δικαιούχου μέχρι του ύψους του εγγυημένου ποσού, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ότι εισόδημα υπάρχει στο τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης αφαιρείται από το εγγυημένο αυτό ποσό και ο δικαιούχος λαμβάνει το υπόλοιπο. Το εγγυημένο ποσό αποτελεί και το όριο του εισοδήματος του νοικοκυριού για το εξάμηνο.Η αίτηση μπορεί να εγκριθεί, αν το συμπληρωματικό εισόδημα (ΚΕΑ) ξεπερνάει τα 10 ευρώ το μήνα (60 ευρώ το εξάμηνο).

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

  • 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
  • 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό)
  • 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό)

Παρακάτω θα δείτε τον ενδεικτικό κατάλογο από Εισοδήματα, Επιδόματα και Αποζημιώσεις τα οποία υπολογίζονται και δεν υπολογίζονται στο ΕΕΕ.

Υπολογίζονται στο ΚΕΑ

Μισθοί από εργασία

Επιδόματα και βοηθήματα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 534 ευρω

Επίδομα παιδιού Α21

Διατροφή διαζυγίου

Υποτροφίες

Φοιτητικό επίδομα

Κάλυψη ενοικίου σε φοιτητές του προγράμματος Erasmus

Αμοιβή από πρακτική άσκηση φοιτητών

Επίδομα κύησης-λοχείαςΕπίδομα ομογενών

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Επίδομα θέρμανσης

Αποζημιώσεις από ιδιωτικές ασφάλειες (ασφάλειες ζωής-συνταξιοδοτικά προγράμματα)

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση τέκνων στρατιωτικών (ΒΟΕΑ)

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

Συντάξεις Εξωτερικού

Όλες οι Συντάξεις από διάφορα Ταμεία

Σύνταξη Αναπηρίας

Έσοδα από πνευματικά δικαιώματα

Εμβάσματα από το εξωτερικό

Δωρεά χρηματικών ποσών

Έσοδα από τυχερά παιχνίδια Έσοδα από φορολοταρία

Δεν υπολογίζονται στο ΚΕΑ

Επίδομα στέγασης

Προνοιακά μη ανταποδοτικά Επιδόματα Αναπηρίας ΟΠΕΚΑ

Επίδομα τοκετού

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Αποζημιώσεις από ιδιωτικές ασφάλειες (καταστροφή/αποκατάσταση ζημιών οικήματος - αυτοκινήτου/νοσοκομειακά)

Επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ (γυαλιά οράσεως, λογοθεραπείες, ακουστικά βαρυκοίας, φυσιοθεραπείες, άλλου είδους θεραπείες)

Έξοδα Κηδείας

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη - επιστροφή τελών από τους δήμους


Πρόσφατα άρθρα

Όπως μπορούμε να δούμε, μπαίνοντας στην σελίδα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, έχει εμφανιστεί η εκκαθάριση της προγραμματισμένης πληρωμής Μαΐου για το Α21.

Ενοτητες