ΕΕΕ(ΚΕΑ): Πρόβλημα με την ανάκληση των αιτήσεων, που πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου-Ανακοίνωση

2022-01-13
Έχει λήξει το εξάμηνο των αιτήσεων ΕΕΕ που έχουν εγκριθεί τον μήνα Ιούλιο και πρέπει να γίνει η επανυποβολη τους μέσα στον Ιανουάριο. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η ανάκληση των αιτήσεων αυτών για να μπορούν οι δικαιούχοι να προβούν στην υποβολή Νέας αίτησης για να μην διακοπεί η ενίσχυση και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Φεβρουαρίου. 

Βάσει ενημέρωσης που έλαβε enaklik.com υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με την ανάκληση των συγκεκριμένων αιτήσεων.  

Από τους υπεύθυνους του προγράμματος έχει εκδοθεί η παρακάτω ανακοίνωση με οδηγίες για τα Κέντρα Κοινότητας:

Λόγω τεχνικού προβλήματος, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή η ανάκληση των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΕΕΕ, η ισχύς των οποίων έληγε στις 31 Δεκεμβρίου. Κατόπιν αυτού, τα εξουσιοδοτημένα στελέχη των ΚΚ και των Δήμων μπορούν να προβούν σε ανακλήσεις των συγκεκριμένων αιτήσεων (χωρίς την συμπλήρωση εντύπου ανάκλησης, καθώς έχει παρέλθει το εξάμηνο ισχύος της αίτησης), ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία των δικαιούχων.

Ζητάμε την κατανόηση σας για την αναστάτωση που έχει προκληθεί και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και υποστήριξη.

Μέχρι και αρχές Δεκεμβρίου οι πάροχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις τυχόν αλλαγές που έχουν επέλθει, σύμφωνα με ό,τι αναφέρει τι Ινστιτούτο Καταναλωτών. Εάν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο συμβόλαιο του καταναλωτή, δεν είναι υποχρεωμένος ο πάροχος να ενημερώσει.

Χιλιάδες γονείς έλαβαν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και σχετική ενημέρωση στο e-κοινοποίηση στην MYΑΑΔΕ, που τους ενημερώνει για την απόδοση του ΑΦΜ χωρίς να το ζητήσουν.