ΕΕΕ(ΚΕΑ): Πρόβλημα με την ανάκληση των αιτήσεων, που πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου-Ανακοίνωση

2022-01-13
Έχει λήξει το εξάμηνο των αιτήσεων ΕΕΕ που έχουν εγκριθεί τον μήνα Ιούλιο και πρέπει να γίνει η επανυποβολη τους μέσα στον Ιανουάριο. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η ανάκληση των αιτήσεων αυτών για να μπορούν οι δικαιούχοι να προβούν στην υποβολή Νέας αίτησης για να μην διακοπεί η ενίσχυση και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Φεβρουαρίου. 

Βάσει ενημέρωσης που έλαβε enaklik.com υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με την ανάκληση των συγκεκριμένων αιτήσεων.  

Από τους υπεύθυνους του προγράμματος έχει εκδοθεί η παρακάτω ανακοίνωση με οδηγίες για τα Κέντρα Κοινότητας:

Λόγω τεχνικού προβλήματος, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή η ανάκληση των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΕΕΕ, η ισχύς των οποίων έληγε στις 31 Δεκεμβρίου. Κατόπιν αυτού, τα εξουσιοδοτημένα στελέχη των ΚΚ και των Δήμων μπορούν να προβούν σε ανακλήσεις των συγκεκριμένων αιτήσεων (χωρίς την συμπλήρωση εντύπου ανάκλησης, καθώς έχει παρέλθει το εξάμηνο ισχύος της αίτησης), ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία των δικαιούχων.

Ζητάμε την κατανόηση σας για την αναστάτωση που έχει προκληθεί και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και υποστήριξη.

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.