ΕΕΕ (ΚΕΑ): Πώς προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε χιλιάδες δικαιούχους λόγω επιδόματος παιδιού Α21

2022-02-22
Στις 21 Φεβρουαρίου χιλιάδες δικαιούχοι έχουν λάβει μήνυμα, που τους ενημέρωνε πώς μετά από διασταυρώσεις και κατόπιν επανυπολογισμου του εισοδήματος έχουν προκύψει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και το ποσό ενίσχυσης μειώνεται για τους επόμενους μήνες του συγκεκριμένου εξαμήνου. 
Ας δούμε γιατί συμβαίνει αυτό: 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του enaklik.com κατά την διασταύρωση των εισοδημάτων των δικαιούχων,  που έχουν κάνει τις αιτήσεις τους μήνες Οκτώβριο,  Νοέμβριο,  Δεκέμβριο και Ιανουάριο, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ δηλωμένου ποσού επιδομάτων,  που έχουν λάβει οι δικαιούχοι μέσα στο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης, και του ποσού που "βρίσκει " το σύστημα μετά  από τις διασταυρώσεις με την ΙΔΙΚΑ. 

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε τα παρακάτω:

"Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επανυπολογισμού του οικογενειακού σας εισοδήματος (λόγω εισοδημάτων-λοιπών επιδομάτων που σας έχουν καταβληθεί) κατά τη στιγμή της αίτησής σας, το ποσό των 263,33€ αναθεωρείται σε 170,00€. Επομένως, η μηνιαία επιδότηση για τους υπολειπόμενους μήνες ισχύος της αίτησής σας θα μειωθεί κατά το ποσό των 93,33€. Επιπροσθέτως, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των 373,32€ που έχετε λάβει μέχρι στιγμής, θα αφαιρεθεί καταμερισμένο ισομερώς (124,44€) από τις επόμενες πληρωμές σας. Επομένως, το τελικό ποσό της μηνιαίας επιδότησής σας διαμορφώνεται σε 45,56€

Μπορείτε να δείτε περισσότερα μέσω του https://www.keaprogram.gr."

Πρόκειται για το επίδομα παιδιού Α21. Λόγω τεχνικού προβλήματος τής πλατφόρμας κατά την υποβολή της αίτησης δεν είχαν εμφανιστεί σωστά οι δόσεις του συγκεκριμένου επιδόματος με αποτέλεσμα να εγκριθεί μεγαλύτερο ποσό στους συγκεκριμένος δικαιούχους. 

Δηλαδή, από λάθος του πληροφοριακού συστήματος της ΗΔΙΚΑ, δεν αντλήθηκαν τα σωστά ποσά του επιδόματος παιδιού που είχαν εισπράξει κάποιες χιλιάδες δικαιούχοι. Με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι να έχουν λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούνται πραγματικά βάσει των εισοδημάτων εξάμηνου.

Στις 14 Φεβρουαρίου πολλές αιτήσεις αυτών των δικαιούχων είχαν τεθεί σε αναστολή μέχρι προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών είσπραξης. 
Τότε επειδή το λάθος ήταν συστημικό, το θέμα είχε διορθωθεί άμεσα και οι αιτήσεις,  που είχαν ανασταλεί,  επανήλθαν σε κατάσταση "Εγκεκριμένη ".

Τώρα όμως οι δικαιούχοι βρέθηκαν και πάλι στο "μάτι του κυκλώνα " και καλούνται να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, που προέκυψαν από τον επανυπολογισμο του ποσού επιδόματος,  που τους έχει καταβληθεί. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την πλατφόρμα.