ΕΕΕ(ΚΕΑ): Δεν θα υπολογίζεται η έκτακτη ενίσχυση 1,5 δόση του επιδόματος παιδιού Α21 σαν εισόδημα- Ποιες άλλες ενισχύσεις δεν θα υπολογίζονται

2022-05-21
Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το enaklik.com πολλοί δικαιούχοι ΚΕΑ οποίοι λαμβάνουν και το επίδομα παιδιού στη τελευταία τους ανανέωση είχαν διαπιστώσει ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση όπως 1,5 μηνιαία δόση του Α21, που έλαβαν 20 Απριλίου, εμφανίζεται στα Άλλα επιδόματα μαζί με τις τακτικές δόσεις στη πλατφόρμα του ΚΕΑ και υπολογίζεται σαν εισόδημα.  Με αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω το ποσό έγκρισης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
Πλέον υπάρχει ενημέρωση στην πλατφόρμα Keaprogram.gr, η όποια αναφέρει το παρακάτω:

Ενημέρωση σχετικά με εξαιρέσεις εισοδημάτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν. 4917/2022 (Α' 67), στα εισοδηματικά όρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) δεν υπολογίζονται οι παρακάτω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/προσαυξήσεις που δόθηκαν τον Απρίλιο του 2022:

Α. στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού (A21) του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) ,

Β. στους συνταξιούχους ανασφαλίστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 (Α' 128) και στους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85),

Γ. στους ευάλωτους συνταξιούχους οι οποίοι κατά τον μήνα Μάρτιο του 2022 ελάμβαναν: 

α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος αναπηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.),

δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α' 65) στα εισοδηματικά όρια του προγράμματος ΕΕΕ δεν υπολογίζεται η οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του 2022. 

Οπως όλοι γνωρίζουμε το επίδομα παιδιού υπολογίζεται σαν εισόδημα στο ΚΕΑ, κάτι όμως που δεν ισχύει για την έκτακτη ενίσχυση, που είναι η 1,5 μηνιαία δόση.

Όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ:

"Η προσαύξηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα." 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δικαιούχοι ΚΕΑ διαπιστώνουν πως η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει υπολογιστεί σαν εισόδημα, καλούνται να μην ολοκληρώνουν την υποβολή της αίτησης και να απευθύνονταν στο Κέντρο κοινότητας, έχοντας εκτυπώσει το ΦΕΚ, τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού, πού έχει καταβληθεί το Α21 του τελευταίου εξαμήνου και το απόσπασμα της αίτησης Α21, όπου φαίνονται οι πληρωμές.

Νόμος 4917/2022 - ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού

5. Το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) χορηγείται στους δικαιούχους της πρώτης δόσης του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ.

Η καταβολή της προσαύξησης αυτής πραγματοποιείται μέχρι την 21.4.2022

Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησης τους.

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!