ΕΕΕ και Επίδομα Στέγασης. Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν Νέα αίτηση μέχρι τέλος Ιουνίου.

2021-06-27

Υπενθυμίζουμε σε όσους δικαιούχους ΕΕΕ(πρώην ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων τους είναι ΙΟΥΝΙΟΣ, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ για να μην χαθεί η πληρωμή του Ιουλίου.

Επίδομα στέγασης

Σε ότι άφορα το επίδομα στέγασης , σε όσους ο μήνας λήξης είναι Ιούνιος, πρέπει να γίνει η Νέα αίτηση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η κατάστασή της αίτησης σας θα είναι "Εγκεκριμένη σε μήνα λήξης" και θα υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση". Όταν η αίτηση μας είναι σε μήνα λήξης ισχύος, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. Κατά την ανανέωση και μετά από την οριστική υποβολή της αίτησης, στον πίνακα με το ιστορικό αιτήσεων μας θα εμφανίζονται 2 ενεργές αιτήσεις. Μια αυτή που είναι σε μήνα λήξης ισχύος και θα μας πληρώσει τον τρέχοντα μήνα , και μια η νέα που θα ξεκινά να μας πληρώνει από τον επόμενο μήνα από τον τρέχοντα, όπως όλες οι νέες αιτήσεις. Οπότε έτσι δεν χάνετε κανένας μήνας πληρωμής. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ενημερωθεί πλέον η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα στέγασης με τα Νέα φορολογικά στοιχεία του έτους 2020.

Τι πρέπει να προσέξουμε για το μισθωτήριο

Θα πρέπει να ξέρουμε πως στο επίδομα στέγασης το δικαίωμα πληρωμής ξεκινάει τον επόμενο μήνα της υποβολής τής αίτησης, άρα και η ισχύς της αίτησης ξεκινάει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα (κάθε αίτηση έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες). Επομένως και το μισθωτήριο θα πρέπει στο ακέραιο να καλύπτει το συγκεκριμένο εξάμηνο.

ΕΕΕ (ΚΕΑ)  

Σε ότι αφορά το ΕΕΕ σε όσους η ισχύς των αιτήσεων τους ήταν μέχρι τέλος Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης Νέα αίτηση μέχρι 30 Ιονίου. Οι αιτήσεις, πού έληξαν τέλος Μαΐου, έχουν ακυρωθεί και  υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση". 

Κάθε πότε υποβάλλουμε νέα αίτηση;

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εγκρίνεται για 6 μήνες. Με την πάροδο 6 μηνών πρέπει οπωσδήποτε να γίνει επανυποβολή της αίτησης για να μην διακόπτεται η ενίσχυση. Στο ΚΕΑ σε αντίθεση με το Επίδομα στέγασης Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την ακύρωση της προηγούμενης αίτησης. Η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα και ο δικαιούχος λαμβάνει ένα αυτοματοποιημενο μήνυμα ότι η αίτηση έχει ακυρωθεί λόγω παρελευσης εξάμηνο και πρέπει απαραίτητα να γίνει Νέα αίτηση.

Επίσης και όσες αιτήσεις έχουν πάρει παράταση τρεις μήνες λόγω COVID-19 και ο μήνας επανυποβολής τους είναι Ιούνιος, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 

 Υπενθυμίζουμε Πως παράταση 3ων μηνών έχει δοθεί σε αιτήσεις με μηνά έγκρισης τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2020 και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ!

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2020 και έπρεπε ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 2021 να ανανεωθούν, αρχικά πήραν παράταση έως και τον ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2021. Σε αυτές τις αιτήσεις και μόνο σε αυτές είχε δοθεί επιπλέον παράταση 3ων μηνών και πλέον ανανέωση απαιτείται ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021!!!

Προσοχή! Δεν υπάρχει ΝΕΑ παράταση στο επίδομα στέγασης.