ΔΥΠΑ: Πως θα λάβεις επίδομα ίσο με το κατώτατο μισθό αν είσαι γονιός

2024-05-22

Το επίδομα της ΔΥΠΑ ίσο με τον κατώτατο μισθό καταβάλλεται στους γονείς παιδιών για δύο μήνες. 

Είναι λεγόμενο επίδομα γονικής άδειας και μπορεί να το λάβεις αν είσαι εργαζόμενος η εργαζόμενη και τα παιδιά σου είναι κάτω των 8 ετών. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Μπορείτε να αιτηθείτε επίδομα γονικής άδειας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αρκεί να:

  • απασχολείστε στον ιδιωτικό τομέα, επί ένα (1) έτος, στον ίδιο εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
  • είστε κηδεμόνας ενός ή περισσότερων παιδιών έως οχτώ (8) ετών

Μετά την υποβολή της αίτησης σας και την ανάρτηση από τον εργοδότη στην εφαρμογή "ΕΡΓΑΝΗ" του ειδικού εντύπου Ε14 «Γονική Άδεια», το επίδομα θα καταβληθεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τη ΔΥΠΑ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό.
Διευκρινίζεται ότι:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
  • στην περίπτωση περισσοτέρων παιδιών, έχετε δικαίωμα να πάρετε άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.
  • κατ' εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
  • σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.
  • αν έχετε ήδη λάβει άδεια με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και εφόσον η άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, δικαιούστε το επίδομα της γονικής άδειας.
  • ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τη ΔΥΠΑ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου φορέα ασφάλισης καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
  • έπειτα από αίτησή σας, η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα σας να λάβετε το επίδομα γονικής άδειας.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Κάθε γονέας έχει δικαίωμα σε 2 μήνες επιχορήγησης για την άδεια για τον κάθε γεννηθέντα. Για τους γονείς που έχουν δίδυμα, τρίδυμα ή περισσότερα τέκνα, παίρνουν επιπλέον 2 μήνες χορηγίας συνολικά, ανεξαρτήτως των τέκνων που γεννήθηκαν ταυτόχρονα. 

Για παράδειγμα, ένας γονέας με δίδυμα που λαμβάνει 8 μήνες άδεια, θα πάρει επιχορήγηση για 6 μήνες συνολικά. Επίσης, οι μονογονείς που έχουν μόνοι τους τη φροντίδα του παιδιού, λαμβάνουν το διπλάσιο της αδείας και της επιχορήγησης. Για παράδειγμα, μια μονογονέας θα πάρει 8 μήνες άδεια για ένα παιδί και θα πληρωθεί για 4 μήνες. 

Ο χρόνος του τμήματος της γονικής άδειας ανατροφής, κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από την ΔΥΠΑ, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η ΔΥΠΑ παρακρατεί από το επίδομα την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη, που βαρύνει τον Οργανισμό.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας ανατροφής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους.

Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.

Η γονική άδεια διακόπτεται με τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου και δύναται να συνεχιστεί σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας με άλλο εργοδότη, ο δικαιούχος γονέας δύναται να λάβει το υπόλοιπο της αδείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησής της, δηλαδή μετά από ένα έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις