ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Έτσι θα λάβεις την προπληρωμένη κάρτα σου για τα επιδόματα - Ανοίγει η ειδική πλατφόρμα

2024-02-09

 Δες πως θα λάβεις την προπληρωμένη κάρτα σου για τα επιδόματα ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ - Ανοίγει η ειδική πλατφόρμα

Μέσω ειδικής πλατφόρμας θα λάβουν τις προπληρωμένες κάρτες οι δικαιούχοι των επιδομάτων ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ.

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των επιδομάτων ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ με την πλειοψηφία τους απο τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2024 να καταβάλλεται κατά το ήμισυ μόνο σε προπληρωμένη κάρτα χωρίς την δυνατότητα ανάληψης.

Στην ίδια μια και μοναδική προπληρωμένη κάρτα όλα τα επιδόματα που δικαιούσαι απο την ΔΥΠΑ η τον ΟΠΕΚΑ - Πως θα την αποκτήσεις στη τράπεζα σου;

Μια και μοναδική προπληρωμένη κάρτα θα εκδώσει η τράπεζα για την καταβολή των επιδομάτων σου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο η τράπεζα, που έχει δηλώσει ο πελάτης για να λαμβάνει τα επιδόματα που δικαιούται είτε από την ΔΥΠΑ, είτε από τον ΟΠΕΚΑ, θα εκδώσει μια προπληρωμένη κάρτα και όχι ξεχωριστή για το κάθε επίδομα.

Τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και κάθε είδους παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) καταβάλλονται σε λογαριασμούς των δικαιούχων που κινούνται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας («προπληρωμένη κάρτα»). Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί ένας και μοναδικός λογαριασμός της παρούσας.

Πως θα εκδοθεί και πως θα λειτουργεί η προπληρωμένη κάρτα;

Οι δικαιούχοι επιδομάτων θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε ειδική πλατφόρμα και θα λάβουν την κάρτα από την τράπεζα στην οποία διαθέτουν λογαριασμό.

Η ένταξη στο σύστημα θα γίνει σταδιακά μέχρι το φθινόπωρο του 2024, αναφέρει ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ.

Οπως επισημαίνει ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, η ένταξη των επιδομάτων στο σύστημα προπληρωμένης κάρτας θα γίνει σταδιακά, με στόχο το φθινόπωρο του 2024 το νέο σύστημα να έχει εφαρμοστεί στο σύνολο των υπό ένταξη επιδομάτων (όπως το τακτικό επίδομα ανεργίας, το επίδομα παιδιού και το επίδομα γέννησης).

Από το σύστημα προπληρωμένης κάρτας θα εξαιρεθούν επτά κατηγορίες επιδομάτων, ανάμεσα στις οποίες είναι τα αναπηρικά και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ:

"Θέλω να δηλώσω εδώ ξεκάθαρα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία που ανησυχούν ότι τα αναπηρικά επιδόματα δεν θα συμπεριληφθούν στην εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας. Ειδικότερα, εξαιρούνται από την προπληρωμένη κάρτα τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδομα ομογενών προσφύγων, η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ως προς τον χρονοπρογραμματισμό, μέχρι το πρώτο τετράμηνο του νέου έτους υπολογίζουμε να έχουμε ανάδοχο για τον διαγωνισμό του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει την όλη μεταρρύθμιση.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, το φθινόπωρο του 2024 θα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος των προπληρωμένων καρτών για το σύνολο των υπό ένταξη επιδομάτων."

Η προπληρωμένη κάρτα εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και στους οποίους οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό πληρωμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χορηγούν την προπληρωμένη κάρτα και παρέχουν την αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργίας της προς τους δικαιούχους χωρίς αντάλλαγμα.

Χωρίς καμία χρέωση η τράπεζα, που έχει δηλώσει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα, υποχρεούται να εκδώσει την προπληρωμένη κάρτα σε πλαστική μορφή. Η κάρτα θα αποσταλεί στη διεύθυνση του δικαιούχου που έχει δηλωθεί κατά το άνοιγμα του λογαριασμού στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Οι δικαιούχοι επιδομάτων καλούνται εγκαίρως να κάνουν επικαιροποιηση των στοιχείων τους στη τράπεζα τους σε περίπτωση αλλαγής.

Η προπληρωμένη κάρτα η αλλιώς Prepaid card θα είναι επαναφορτιζόμενη κάρτα σε πλαστικό, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν εντολής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την πίστωση του εκάστοτε επιδόματος.

Θα αξιοποιείται για τους σκοπούς πίστωσης επιδομάτων, θα είναι επαναφορτιζόμενη και θα διαθέτει πλαστικό τεχνολογίας Chip & PIN Contactless με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών για τις περισσότερες τράπεζες. Θα φορτίζεται με το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάτοχός της κατόπιν εντολής από το αρμόδιο υπουργείο.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού για όλες τις συναλλαγές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και για τηλεφωνικές παραγγελίες σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει POS στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι την εξάντληση του εκάστοτε διαθέσιμου υπολοίπου της. Δεν θα παρέχεται όμως δυνατότητα εκφόρτισης του διαθέσιμου υπολοίπου της σε καταθετικό λογαριασμό και ανάληψης μετρητών μέσω ΑΤΜ.

Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών), ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Ο χρήστης της κάρτας δικαιούται να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από τον λογαριασμό του που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των επιδομάτων που έχει λάβει. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια επιδόματα εξαιρούνται

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής χρήσης της προπληρωμένης κάρτας τα εξής επιδόματα:

ΟΠΕΚΑ

 • Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
 • Τα αναπηρικά επιδόματα
 • Το επίδομα ομογενών προσφύγων
 • Το επίδομα στέγασης
 • Η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
 • Τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα
 • Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
 • Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (Μάτι).
 • Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019
 • Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τα προστατευόμενα τέκνα και αδέλφια θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο.

ΔΥΠΑ

 • Το επίδομα λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη
 • Το επίδομα διαθεσιμότητας
 • Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλει η ΔΥΠΑ

**Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις