ΔΥΠΑ: Ευκαιρία για εκπαίδευση με αμοιβή, ασφάλιση, επίδομα στέγασης και επίδομα σίτισης - Όλες η πληροφορίες

2024-06-13
Ευκαιρία για χιλιάδες νέους από 15 μέχρι 29 ετών για δωρεάν σπουδές με αμοιβή.
Μπορείς να σπουδάσεις δωρεάν κάνοντας παράλληλα πρακτική και να πληρώνεσαι για αυτό. Διετής Επαγγελματική Εκπαίδευση σε πάνω από 30 ειδικότητες με αμοιβή,  ασφάλιση,  επίδομα στέγασης,  επίδομα σίτισης και άμεση σύνδεση με αγορά εργασίας. 
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ διατηρεί 50 επαγγελματικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Η διάρκεια φοιτητής είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Καθ όλη τη διάρκεια φοιτητής ο μαθητής παρακολουθεί απόγευμα τα μαθήματα και το πρωί εργάζεται ως ασκουμενός με αμοιβή σε κάποια επιχείρηση. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 118,64 ευρώ ή 148,30 ευρώ την εβδομάδα (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα (1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους (4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα, που φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο (πρωινό ωράριο), δεν πηγαίνουν στην επιχείρηση/φορέα που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο, εφόσον το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στη Σχολή Μαθητείας.

Κατά τα δύο έτη σπουδών, οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή Μαθητείας για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα με την εκπαίδευση στη Σχολή, οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και υπογράφουν Σύμβαση Μαθητείας. Κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και ηλικίας έως 29 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑΣ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός τίτλου σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

Αιτήσεις 

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου και ώρα 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2024-25, σε 37 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ειδικότητες

 • Αισθητικής Τέχνης

 • Αργυροχρυσοχοΐας

 • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

 • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

 • Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

 • Βοηθός Φαρμακείου

 • Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

 • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

 • Επεξεργασία Γούνας

 • Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

 • Κοινωνικών Φροντιστών

 • Κομμωτικής Τέχνης

 • Κτηριακών Έργων

 • Μαγειρικής Τέχνης

 • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 • Ξυλουργών – Επιπλοποιών

 • Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

 • Τεχνίτης Αμαξωμάτων

 • Τεχνίτης Έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων

 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

 • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

 • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

 • Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

 • Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

 • Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 • Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

 • Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

 • Τεχνίτης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας

 • Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

 • Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 • Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

 • Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

 • Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)

 • Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος

 • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 • Ωρολογοποιίας

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Επιδόματα Σίτισης - Στέγασης

Επίδομα στέγασης δικαιούνται οι μαθητευόμενοι της Α' και Β' Τάξης των ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Διαμένουν μόνιμα εκτός της πόλης που εδρεύει η Εκπαιδευτική Μονάδα της ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ και είναι αδύνατη η καθημερινή μετακίνησή τους για την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο.

 2. Δεν λειτουργεί Εκπαιδευτική Μονάδα ΕΠΑ.Σ/Π.ΕΠΑ.Σ με την ίδια ειδικότητα πλησιέστερα προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

 3. Δεν έχει κριθεί η φοίτησή τους ανεπαρκής, λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις αριθμού των απουσιών, πάνω από μια φορά.

 4. Δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο από άλλη επαγγελματική σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ).

 5. Το μηνιαίο επίδομα στέγασης έχει οριστεί στα 240€.

 6. Μαθητευόμενοι των ΕΠΑ.Σ και των Π.ΕΠΑ.Σ της ΔΥΠΑ, που δικαιούνται επίδομα στέγασης, δικαιούνται και ημερήσιο επίδομα σίτισης, το οποίο αντιστοιχεί σε 9.00€.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις