ΔΥΠΑ: Επίδομα 400 ευρώ και 11 + 1 νέα προγράμματα για ανέργους

2024-03-03

Ευκαιρία για 400 ευρώ σε χιλιάδες ανέργους από την ΔΥΠΑ - Ποια αλλά προγράμματα έρχονται.

Προ πυλών τα 11 + 1 νέα προγράμματα

Τα προγράμματα που πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι τα εξής:

Τα προγράμματα

 • Πρόγραμμα νεανικής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα: Θα αφορά νέους ηλικίας 19-30 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας με επιδότηση των επιχειρήσεων για επτά μήνες του συνόλου του μισθού, ενώ εξετάζεται και η επιδότηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές). Το πρόγραμμα θα συνδυάζεται με την υποχρέωση των εργοδοτών να διατηρούν τις θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 12 μήνες. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που δεν έκαναν απολύσεις τα δύο τελευταία χρόνια.
 • Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών: Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Στόχος η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση ανέργων, σε ψηφιακές δεξιότητες.
 • Πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας. Αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών: Ωφελούμενοι είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.
 • Πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για έως 5.000 εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ άνεργους, προκειμένου να απασχοληθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, κατόπιν πιστοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών.
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού.
 • Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας.
 • Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα έως 29 ετών στον αγροτοδιατροφικό κλάδο (σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
 • Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας (σε συνεργασία με τα επιμελητήρια).

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους που θα λάβουν 400 ευρώ επίδομα

Τις επόμενες μέρες θα προκηρυχθεί πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας

β) Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και υπέγραψε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου Εργασιακού Συμβούλου δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο είναι η πρόσληψή του σε επιχορηγούμενη θέση εργασίας στο πλαίσιο της δράσης απασχόλησης του έργου.

Έτσι ο άνεργος για τις 80 ώρες θα λάβει τα 400 ευρώ.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις