Δυνατότητα επανασύνδεσης "κομμένου " ρεύματος λόγω χρεών στα ευάλωτα νοικοκυριά.

2021-06-09
Τροποποιήθηκε ΚΥΑ (ΦΕΚ 2377/Β/7-6-21) που αφορούσε χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος.

Πρόκειται για στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, στους οποίους έχει γίνει αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ρεύματος λόγω ληξιπροθεσμων οφειλών.

Με την παραπάνω τροποποίηση επεκτείνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης σε όσους εχεί γίνει διακοπή λόγω οφειλών μέχρι και 31.12.2020 

Επισημαίνονται τα εξής:

    • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
    • Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
    • Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
    • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν στις Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.

Δικαιολογητικά:

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.

• Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)

• Λογαριασμό ΔΕΗ όπου η οικία που έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναι η κύρια κατοικία.

• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο