Δωρεάν κατοικείς στους δικαιούχους ΚΕΑ: Με πόσες κατοικίες ξεκινά το στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη»

2023-02-08

Εντός του Μαρτίου πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή του στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη», ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίζονται τα κριτήρια για τους δικαιούχους στέγασης.

Τον επόμενο μήνα θα διατεθούν 1.000 διαθέσιμα σπίτια σε ωφελούμενους του προγράμματος, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Όπως θα προβλέπει η υπουργική απόφαση οι ωφελούμενοι θα λάβουν κατοικίες που θα υποδείξουν οι δήμοι, μετά την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των Δημοτικών φορέων που θα συμπράξουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

«Κάλυψη»

Το πρόγραμμα «Κάλυψη» που θεσπίστηκε με το νόμο 5006/2022 βασίζεται, κατ' αρχήν, στις κατοικίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε αστικά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Ήδη 579 από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να συνεχίσουν να διαθέτουν τα σπίτια τους για τη στέγαση των δικαιούχων του προγράμματος «Κάλυψη».

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, για τα τρία χρόνια που θα διαρκέσουν οι μισθώσεις, θα εισπράττουν το σύνολο του μισθώματος από το Δημόσιο, το οποίο αναλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση των όποιων επισκευών χρειαστούν.

Κατοικίες

Στόχος σε πρώτη φάση είναι η αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 ακινήτων, στα οποία θα στεγαστούν περισσότεροι από 3.000 ωφελούμενοι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των δαπανών για ενοίκια και επισκευές των ακινήτων ενώ οι Δήμοι μεταξύ άλλων θα εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα προτείνουν κατάλληλα διαθέσιμα ακίνητα στους ωφελούμενους, θα καταβάλουν τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες, θα μεριμνούν για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, κ.ά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας το πρόγραμμα «Κάλυψη» αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής κοινωνικής στέγασης της κυβέρνησης καθώς εξασφαλίζει σε εκατοντάδες ευάλωτους νέους και νέα ζευγάρια δωρεάν ποιοτική στέγη και τους διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουν τη ζωή τους και τη δημιουργία οικογένειας, εφόσον το επιθυμούν.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις