Διπλό ΚΕΑ : Το λάθος της τράπεζας και η λύση 

2022-09-30
Προσοχή.  Όσοι δικαιούχοι ΚΕΑ έχετε Εθνική τράπεζα, στην προπληρωμένη κάρτα ίσως σας μπήκε διπλάσιο ποσό και κανονικo στη κάρτα με τα μετρητά.

Έχει γίνει λάθος και στην επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ μας ενημέρωσαν πως εντός της ημέρας θα αφαιρούνται τα επιπλέον ποσά. 

Πρόκειται για σφάλμα στο σύστημα της τράπεζας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δώρο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις