Διόρθωση μισθών στην αίτηση ΚΕΑ. Δείτε αν υπολογίζονται οι Αναστολές.

2021-06-04

Πολλές φορές, μπαίνοντας στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το ΚΕΑ, βλέπουμε πως στα εισοδήματα εμφανίζονται μισθοί, που στη πραγματικότητα δεν έχουμε εισπράξει στο τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. 

Θα πρέπει να γνωρίζουμε καταρχήν πως στο ΚΕΑ υπολογίζονται μισθοί και επιδόματα, που έχουμε εισπράξει τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Αν για παράδειγμα θα υποβάλουμε την αίτηση μας Αύγουστο, θα πρέπει να υπολογιστούν μόνο τα εισοδήματα, που υπήρχαν στο διάστημα από 1.02.2021 μέχρι 31.07.2021. Το σύστημα όμως δεν ενημερώνεται σχεδόν ποτέ εγκαίρως με αποτέλεσμα να εμφανίζει μισθούς, που έχουν εισπραχθεί πολύ νωρίτερα. Όπως βλέπουμε στην παρακάτω φωτογραφία για παράδειγμα.

Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή τη περίπτωση; Καταρχάς δεν κάνουμε οριστικοποίηση της αίτησης. Δεύτερον απευθυνόμαστε στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής μας για να γίνει απαραίτητη διόρθωση. Θα χρειαστούν δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να είναι: Βεβαίωση ανεργίας, που θα εκτυπώσουμε από την σελίδα e-service του ΟΑΕΔ και Βεβαίωση ένσημων από την σελίδα της ΕΦΚΑ. Προσοχή: για εκτύπωση ενσήμων μπαίνουμε με τους κωδικούς taxis στον Ατομικό λογαριασμό Ασφάλισης και επιλέγοντας το διάστημα τελευταίων έξι μηνών. Δείτε εγχειρίδιο οδηγιών:

Σε ότι αφορά τις Αποζημιώσεις Ειδικού σκοπού: 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού ισχύουν τα κάτωθι:

Α. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 /16-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1457) απόφαση, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων 800 ευρώ δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Β. Σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 17788/346/10-5-2020 (ΦΕΚ Β΄1779) και υπ΄αρ. 134/16-6-2020 (ΦΕΚ Β΄2377), αποφάσεις, οι υπόλοιπες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια.

Δεν υπάρχουν νεότερες αποφάσεις.

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικων δελτίων από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση με την τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας να είναι Πέμπτη 18.07.2024.