Δικαιούχοι της επιταγής ακρίβειας των 250 ευρώ

2022-09-12

Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ  

Η εφάπαξ επιδότηση αφορά συνολικά 2,3 εκατομμύρια πολίτες με συνολικό κόστος 496 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι:

 • 1 εκατ. συνταξιούχοι με μηνιαίο εισόδημα 800 ευρώ
 • 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες ΟΠΕΚΑ
 • 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑΜΕΑ 

Μέτρα 1,2 δισ. ευρώ για συνταξιούχους 

 • Μόνιμη κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης
 • Αύξηση κύριων συντάξεων το 2023. Αφορά 1,5 εκατ. συνταξιούχους με μηδενική ή χαμηλή προσωπική διαφορά που θα είναι της τάξης του 6% για το 2023. 

Άλλα μέτρα στήριξης

 • 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα δούν διπλή δόση
 • 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ θα δουν 1,5 δόση
 • Αύξηση κατά 200.000 του προγράμματος Ανακυκλώνω Συσκευή με κόστος 140 εκατ. ευρώ
 • Επιδότηση 250.000 αγροτών για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων - Το κόστος στα 60 εκατ. ευρώ.
 • Επιδότηση 50.000 κτηνοτρόφων για τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές - Το κόστος στα 89 εκατ. ευρώ.
 • Επέκταση μειωμένου ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2023 στον καφέ, τα γυμναστήρια σχολές χορού, τουρισμό, κινηματογράφο 246 εκατ. ευρώ

Επίδομα θέρμανσης

Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται σε:

 • 16.000 ευρώ για άγαμο
 • 24.000 ευρώ για έγγαμο προσαυξημένο 3.000 για κάθε τέκνο
 • το επίδομα αυξάνεται από 300 ευρώ σε 350 ευρώ
 • όσοι καταναλώσουν φέτος πετρέλαιο θα δουν διπλάσιο επίδομα θέρμανσης

Μείωση κόστους πετρελαίου θέρμανσης

 • αφορά 1,3 εκατ. νοικοκυριά
 • η μείωση θα είναι 0,25 ευρω/λίτρο
 • κόστος 250 εκατ. ευρώ

Κείμενο σε εξέλιξη....

Πρόσφατες δημοσιεύσεις