Αρχίζει η πληρωμή επιδομάτων Ιουνίου. Ποια επιδόματα πληρώνονται.

2021-06-29

Σήμερα 29 Ιουνίου μετά το μεσημέρι Αρχίζει η πίστωση των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ σε λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Τα επιδόματα που θα πληρωθούν είναι τα εξής: 

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 281.494 - 34.238.459 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.420 - 11.465.000 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 275.754 - 59.778.815 ευρώ

-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 171.248 - 72.134.748 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 807 - 198.994 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.682 - 234.990 ευρώ

-Ανασφάλιστοι Υπερήλικες σύνταξη του ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 19.993 - 6.786.086 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.115 - 4.015.637 ευρώ

Σε ότι αφορά το ΚΕΑ θα πληρωθούν οι δικαιούχοι οι αιτήσεις των οποίων ήταν σε κατάσταση "Εγκεκριμένη" τον μήνα Μάιο, οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν Μάιο και εγκρίθηκαν και οποίων οι αιτήσεις έχουν πάρει παράταση λόγω COVID-19.

Το ίδιο αφορά και το επίδομα στέγασης.

Σε ότι αφορά το επίδομα Γέννησης θα πληρωθούν την πρώτη δόση όσοι έχουν υποβάλει την αίτηση, που έχει εγκριθεί τον μήνα Μάιο. Απαραίτητα η μητέρα δικαιούχος θα πρέπει να έχει λάβει μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, που επιβεβαιώνει την έγκριση. Επίσης την Δεύτερη δόση θα λάβουν όσες μητέρες έχουν γεννήσει τον μήνα Ιανουάριο.

Υπενθυμίζουμε σε όσους δικαιούχους ΕΕΕ(πρώην ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων τους είναι ΙΟΥΝΙΟΣ, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ για να μην χαθεί η πληρωμή του Ιουλίου.

Σε ότι άφορα το επίδομα στέγασης , σε όσους ο μήνας λήξης είναι Ιούνιος, πρέπει να γίνει η Νέα αίτηση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η κατάστασή της αίτησης σας θα είναι "Εγκεκριμένη σε μήνα λήξης" και θα υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση". 

Σε ότι αφορά το ΕΕΕ σε όσους η ισχύς των αιτήσεων τους είναι μέχρι τέλος Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης Νέα αίτηση. Οι αιτήσεις, πού έληξαν τέλος Μαΐου, έχουν ακυρωθεί και πλέον υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση".

Επίσης και όσες αιτήσεις έχουν πάρει παράταση τρεις μήνες λόγω COVID-19 και ο μήνας επανυποβολής τους είναι Ιούνιος, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 

Σε ότι αφορά την πληρωμή του Επιδόματος παιδιού Α21 οι επόμενες πληρωμές είναι οι παρακάτω:

Τρίτη δόση:

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθεί η τρίτη δόση και θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Τετάρτη δόση:

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η τέταρτη δόση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Πέμπτη δόση:

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η πέμπτη δόση για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Έκτη δόση:

Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η έκτη και η τελευταία δόση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.