Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδημάτων του 2021-Υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022

2022-03-31

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30.06.2022. 

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην εφαρμογή θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχουν περίπου 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα έχουν τον χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως και το καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι και εφέτος παραμένει παγωμένη η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα και μερίσματα, αλλά και η πλήρης επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όλους τους φορολογούμενους.

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος:

• Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

• Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

• Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

• Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.

• Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.

• Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

• Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022

Υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022 είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και αποκτούν εισοδήματα φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα. Τα εισοδήματα αυτά μπορεί να είναι πραγματικά ή τεκμαρτά. Άρα υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2022 όσοι έχουν τις εξής 2 προϋποθέσει:

  • Είναι πάνω από 18 χρονών
  • Έχουν οποιοδήποτε εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο

Μέχρι πότε πρέπει να έχουν γεννηθεί για να είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022

Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα και έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2002.

Αν είναι είναι προστατευόμενα μέλη

Όσοι είναι πάνω από 18 ετών έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2002. Είναι προστατευόμενα (εξαρτώμενα) μέλη (π.χ. φοιτητές) και έχουν οποιαδήποτε εισοδήματα υποχρεούνται να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Αν έχουν τεκμήρια

Αν είναι πάνω από 18 ετών και το εισόδημα που έχουν είναι μόνο από τεκμήρια π.χ. χρήση σπιτιού, αυτοκινήτου κλπ. υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

Αν έχουν εισόδημα που φορολογήθηκε

Όταν είναι άνω των 18 ετών και αποκτούν εισόδημα που έχει ειδή φορολογηθεί. Το εισόδημα αυτό μπορεί και να απαλλάσσεται από τον φόρο. Στην περίπτωση αυτή έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα εάν είναι εξαρτώμενα μέλη ή όχι. Για παράδειγμα ένα μικρό ποσό εισοδήματος από τόκους τραπεζικών καταθέσεων.

Οι άνεργοι

Όλοι οι άνεργοι πού είναι πάνω από 18 ετών και έχουν οποιοδήποτε εισόδημα είναι Υπόχρεοι υποβολής φορολογική δήλωση το 2022. Αν δεν έχουν εισόδημα δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Σημειώνεται ότι εισόδημα θεωρείται και ένα μικρό ποσό από τόκους καταθέσεων.

Οι αλλοδαποί

Όλοι οι αλλοδαποί που είναι πάνω από 18 ετών, το 2021 έμεναν στην Ελλάδα και απέκτησαν οποιαδήποτε εισοδήματα υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Υποβάλλουν όλοι οι επαγγελματίες

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης (επαγγέλματος) υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλουν δήλωση.

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Το πραγματικό εισόδημα μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα π.χ. ενοίκια. Επίσης μπορεί να φορολογηθεί αυτοτελώς π.χ. τόκοι ή να είναι απαλλασσόμενο της φορολογίας.

Ποιοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Αντίθετα οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού όταν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση. Για παράδειγμα αποκτούν τεκμαρτό εισόδημα επειδή έχουν ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, ένα σκάφος κλπ και έρχονται το καλοκαίρι για διακοπές. Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που αγόρασαν ακίνητο ή αγόρασαν αυτοκίνητο στην Ελλάδα κλπ και δεν απέκτησαν πραγματικό εισόδημα.

Μη υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης

Για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογία εισοδήματος, γίνεται δεκτό το εξής

  • Ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει την μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 στην Εφορία (ΑΑΔΕ 1138225/20-09-2018)

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην εκπρόθεσμη δήλωση μη υπόχρεου

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης εκ παραδρομής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (Υπ. Οικ. ΔΕΔ 4009/2018)

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων

Δεν θεωρείται ελλιπής η δήλωση που δεν έχει στοιχεία στα οποία η Φορολογική διοίκηση μπορεί να έχει πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Η φορολογική δήλωση μοναχών

Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν κεκαρμένοι (κουρεμένοι) μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς. Για το χρονικό διάστημα που διατηρούν αυτήν την ιδιότητα, εφόσον αυτοί δεν είναι πάνω από 9.500 €.

Στα 780 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός, από τα 713 ευρώ που ήταν από την 1η Μαΐου 2022. Ο νέος μισθός θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2023. Πρόκειται για αύξηση κατά 9,4% με την οποία – όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνοντας το νέο μισθό – «εξαντλούνται τα όρια των δυνατοτήτων μας».

Στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ το λάθος στην καταβολή των συντάξεων. Μία στις πέντε συντάξεις Μαρτίου καταβλήθηκε λάθος και 572.000 συνταξιούχοι -από τους 2,6 εκατομμύρια- ήταν μεγαλύτερες κατά λάθος.

Τις επίσημες ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό έκανε το πρωί της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο, έπειτα από τη συνάντησή του με τον υπ. Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στις 17 Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και οι εκδόσεις των ψηφιακών καρτών για τους δικαιούχους της ενίσχυσης Market pass, που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από 28 Φεβρουαρίου μέχρι και 15 Μαρτίου, όποτε και εχει κλείσει οριστικά η εφαρμογή υποβολής των αιτήσεων στο vouchers.gov.gr.

Βγήκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα» που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα. Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα του gov.gr (allazothermosifona.gov.gr) αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου, ωστόσο, με τον οδηγό αποσαφηνίζονται όλα τα «ψιλά γράμματα» για να ξέρετε εάν...

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται μεταξύ άλλων η υλοποίηση του παρεχόμενου κινήτρου στους ιδιοκτήτες ακινητοποιημένων οχημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Ι.Χ., για την άρση της ακινησίας για το έτος 2023, με μερική και αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας οχήματος από 3.4.2023 (άρθρο 33).