Άμεσα 249 ευρώ στον λογαριασμό σου από την ΔΥΠΑ - Δες αν το δικαιούσαι

2023-11-19

Άμεσα μπορείς να λάβεις 249 ευρώ στον λογαριασμό σου από την ΔΥΠΑ με μια απλή αίτηση.

Οι περισσότεροι άνεργοι δεν γνωρίζουν και δυστυχώς δεν ενημερώνονται από τον οργανισμό για την ύπαρξη ειδικού βοηθήματος, που καταβάλλεται αμέσως μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς η κάρτα ανεργίας από μονή της δεν δίνει στον άνεργο δικαίωμα για κάποιο χρηματικό βοήθημα η παροχή από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Για κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει προηγηθεί εργασία με ένσημα, εισφορές προς τον οργανισμό και απόλυση. 

Ποιοι δικαιούνται 249 ευρώ στον λογαριασμό από την ΔΥΠΑ

Το ειδικό αυτό επίδομα της ΔΥΠΑ δικαιούνται οι ασφαλισμένοι πολίτες που παραμένουν άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ανέργων επί ένα μήνα μετά την λήξη τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται σε ορισμένα επαγγέλματα (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.) και το οικογενειακό εισόδημα να μην επεμβαίνει το ποσό 12.912 ευρώ.

(Το πόσο αυξάνεται κάθε ημερολογιακό έτος).

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι πολίτες απαιτείται:

  1. να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
  2. το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. 

Συγκεκριμένα: 

α) στις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων για 12 μήνες και κάτω, για το έτος 2023 (φορολογικό έτος 2022) το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.912,69 €, και αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

β) στις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων (για διάστημα άνω των 12 μηνών) στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ισχύουν νέα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα εξής όρια

άγαμοι – σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη

16.000 €

διαζευγμένοι/ εν διαστάσει

16.000,00 €

έγγαμοι – μέρη συμφώνου συμβίωσης

24.000,00€ + 3.000 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

μονογονεις (άγαμοι, σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα)

27.000,00€ + 3.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

Έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια (περ. α΄ & β΄) αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπ' όψιν το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης.

  • να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντή της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών της ΔΥΠΑ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος με δύο τρόπους

  • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
  • μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Δικαιολογητικά

Η αναζήτηση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του βοηθήματος γίνεται αυτεπάγγελτα. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή, και στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου φορολογικού έτους αποδεικνύονται από αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Η ένταξη στην κατηγορία των μονογονέων γίνεται κατόπιν σχετικής δήλωσης κατά την υποβολή της αίτησης.

Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς δεκατρία (13) ημερήσια επιδόματα ανεργίας και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις