Αλλάζω συσκευή - Επιταγή: SMS σε νέους δικαιούχους - Πως να λάβετε την επιταγή σας & και να την εξαργυρώσετε

2022-11-04

Διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» προβλέπουν τα νέα μέτρα στήριξης και τώρα όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση στο gov.gr και είναι στους επιλαχόντες θα λάβουν ένα SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει και εφόσον πάρουν το voucher θα μπορούν να απευθυνθούν για την αγορά της συσκευής στους εμπόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι για την αγορά μιας νέας συσκευής μέσω του προγράμματος θα πρέπει να διαθέτετε προς ανακύκλωση μία παλιά που να ανήκει στην ίδια κατηγορία με την επιχορηγούμενη αλλά και να λειτουργεί.

Αλλάζω συσκευή - Πως να λάβετε την επιταγή σας & και να την εξαργυρώσετε

Οι ωφελούμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των επιταγών που τους αναλογούν.

Η δυνατότητα έκδοσης θα ενεργοποιηθεί σταδιακά για το σύνολο των ωφελούμενων εντός των επόμενων 2 έως 3 ημερών, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Λήψη ενημερωτικού SMS: Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού ενημέρωση για την έγκριση της αίτησής τους και τη δυνατότητα έκδοσης των επιταγών τους. Η αποστολή θα γίνεται σταδιακά σε επιμέρους ομάδες ωφελούμενων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών ημερών.
 2. Αφού λάβουν το ενημερωτικό SMS, οι ωφελούμενοι μπορούν να
  • Συνδέονται στην (ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet,
  • και αφού επιλέξουν το μενού «Οι επιταγές μου» να κάνουν έκδοση επιταγών

Προσοχή: κατά τις πρώτες ημέρες σταδιακής ενεργοποίησης και εφόσον δεν έχει ληφθεί ακόμα το ενημερωτικό SMS, η είσοδος στο σύστημα και η επιλογή «έκδοση επιταγών» δε θα οδηγεί σε έκδοση αλλά σε απλό ενημερωτικό μήνυμα. Οι ωφελούμενοι αυτοί πρέπει να συνδεθούν και να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες μετά την λήψη του ενημερωτικού SMS. Η δυνατότητα έκδοσης θα παρασχεθεί σταδιακά σε όλους τους ωφελούμενους και θα είναι πλήρως ενεργή προς όλους εντός των επόμενων τριών ημερών.

 1. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το παραπάνω βήμα (της έκδοσης επιταγών), οι ωφελούμενοι
  • μπορούν να δουν άμεσα μέσω της τρέχουσας σελίδας της ηλεκτρονικής τους αίτησης τους κωδικούς και τα στοιχεία των επιταγών που μόλις εκδόθηκαν. Μάλιστα, θα μπορούν να εισέρχονται στην ίδια σελίδα σε μεταγενέστερο χρόνο για να δουν την τρέχουσα κατάσταση των επιταγών τους, καθώς και των συσκευών που παραδίδουν προς ανακύκλωση.
  • Θα λάβουν χωριστά SMS στο επιβεβαιωμένο κινητό τους με τα στοιχεία των επιταγών τους (ένα SMS ανά επιταγή).

Επιταγή: Πώς να την παραλάβετε & να εξαργυρώσετε

Πατώντας τις τρεις τελίτσες πάνω δεξιά, ανοίγει ένα παράθυρο, όπου επιλέγετε "Οι επιταγές μου " 

Η επόμενη κίνηση είναι η λήψη των κωδικων επιταγών, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.  

Μετά την έκδοση και λήψη των επιταγών, οι δικαιούχοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στους εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής της επιλογής τους για αγορά επιλέξιμων προϊόντων και αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης των παλιών συσκευών τους.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος, κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό και επιβεβαιωμένο (μέσω της ηλεκτρονικής του αίτησης) αριθμό κινητού.

Το κινητό χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ωφελούμενου (Φυσικού Προσώπου - κατόχου του κινητού) κατά τη διαδικασία αγοράς και συγκεκριμένα, για την αποστολή κωδικού μίας χρήσης μέσω του οποίου δίδεται η συναίνεση δέσμευσης επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος,

 • Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου αριθμού ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς ωφελούμενους/αιτήσεις.
 • Η χρήση / πιστοποίηση ενός αριθμού σε δεύτερη αίτηση, αναιρεί αυτόματα την πιστοποίηση του κινητού στην προηγούμενη (πρώτη) αίτηση.
 • Εάν μία εγκεκριμένη αίτηση απωλέσει το μέχρι πρότινος επιβεβαιωμένο κινητό, δε θα έχει τη δυνατότητα λήψης κωδικού μίας χρήσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης με επιδότηση.
 • Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει ξανά στην ηλεκτρονική του αίτηση (ακόμα και μετά την έγκριση της αίτησης ή/και την έκδοση των επιταγών) και να εισάγει-επιβεβαιώσει ένα νέο αριθμό κινητού, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλη αίτηση στο Πρόγραμμα (μπορεί να το γνωρίζει διότι στις περιπτώσεις εισαγωγής ήδη υπάρχοντος αριθμού βγαίνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα).

Η εξαργύρωση

Οι ωφελούμενοι δεν θα λάβουν στα χέρια τους χρηματικό ποσό αλλά ένα ψηφιακό κουπόνι. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε μία συσκευή, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός κουπονιών που μπορεί να λάβει ένας ωφελούμενος είναι τρεις.

Πάνω στο κουπόνι υπάρχουν τα εξής στοιχεία:

 • Ένας μοναδικός κωδικός (Voucher ID).
 • Το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου του κουπονιού, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης.
 • Την κατηγορία της συσκευής που αφορά η συγκεκριμένη επιταγή (κλιματιστικό, ψυγείο).
 • Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία.
 • Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

Δίνοντας το κουπόνι στον έμπορο, ο πολίτης καλύπτει ένα μέρος της τιμής του, οπότε θα πρέπει να εξοφλήσει με δικά του μέσα, μετρητά, κάρτα, δόσεις κ.λπ., μόνο την υπολειπόμενη αξία, δηλαδή ο πολίτης πληρώνει μόνο τη διαφορά για την απόκτηση των συσκευών της επιλογής του.

Τέλος, το Πρόγραμμα απαιτεί την αντικατάσταση/απόσυρση μίας παλιάς συσκευής για κάθε νέα που επιδοτείται η αγορά της. Ο υπεύθυνος για την παραλαβή της προς ανακύκλωση συσκευής είναι ο έμπορος που πουλά τη νέα. Αν ο έμπορος δεν παραλάβει την παλιά συσκευή και το κυριότερο, δεν την παραδώσει σε Φορέα Ανακύκλωσης, δεν θα λάβει το ισοδύναμο της επιχορήγησης. Ωστόσο, η ευθύνη του πολίτη ως προς το σκέλος της ανακύκλωσης ολοκληρώνεται με την παράδοση των παλαιών συσκευών στον έμπορο. Από τη στιγμή που παραδώσετε την παλιά σας συσκευή στον έμπορο, έχετε καλύψει τη δική σας υποχρέωση όσον αφορά στο σκέλος της ανακύκλωσης.

Ποσά χρήματα καλύπτει το Voucher από την τιμή συσκευής

Η επιδότηση ξεκινάει από 30% και φτάνει σε έως 50% του κόστους των συσκευών. Το ανώτερο ποσό, που μπορεί να επιδοτηθεί ανά συσκευή κυμαίνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που ανακυκλώνεται και την τιμή της.

Πολλοί δικαιούχοι αναρωτιέστε τι ποσό πρόκειται να πληρώσετε στο κατάστημα των ηλεκτρονικών συσκευών και τι ποσό τελικά καλύπτει το Voucher.

Ας δούμε παράδειγμα με ένα ψυγείο.

Όπως βλέπουμε στη παρακάτω εικόνα το ανώτερο ποσό επιδότησης που μάς καλύπτει το voucher είναι 425 ευρώ και βάσει του εισοδήματος δικαιούμαστε 50% επιδότηση (στην αίτηση αναφέρεται το ποσοστό που δικαιούμαστε).

Σημαίνει αυτό πώς μπορούμε να επιλέξουμε ένα ψυγείο ίσης αξίας η λίγο μεγαλύτερης και να δώσουμε μόνο ελάχιστη διαφορά;
Η απάντηση είναι ΌΧΙ.

Το ποσό των 425 ευρώ δεν είναι η επιδότηση πού μάς δίνεται, αλλά πλαφόν της επιδότησης. Η επιδότηση, που μπορούμε να πάρουμε από το πρόγραμμα υπολογίζεται σε ποσοστό και κυμαίνεται απο 30 μέχρι 50% της τιμής μιας συσκευής και το ποσό των 425 ευρώ είναι το ανώτερο πού μάς παρέχεται.

Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μόνο για την συσκευή που η τιμή της είναι διπλάσια του ποσού των 425 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο το ποσό αυτό. Δηλαδή το ψυγείο θα πρέπει να κοστίζει από 850 ευρώ και πάνω αν δικαιούμαστε 50% έκπτωση.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αγοράσουμε οπωσδήποτε ψυγείο των 850 και ευρώ. Μπορούμε να επιλέξουμε και φθηνότερο ψυγείο και σε αυτή τη περίπτωση το πρόγραμμα μάς καλύπτει το 50% της τιμής. Παράδειγμα για ένα ψυγείο των 500 ευρώ προ ΦΠΑ το voucher θα μάς καλύψει τα 250 ευρώ.

Ο οδηγός του προγράμματος αναφέρει συγκεκριμένα:

Το ποσοστό επιδότησης

Όσον αφορά το ποσοστό της επιδότησης, αυτό ξεκινάει από το 30% και φτάνει έως και το 50% του κόστους των συσκευών, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Υπάρχουν τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες:

 • από 5.000 ευρώ και κάτω, ο ωφελούμενος δικαιούται 50% επιδότηση (1η εισοδηματική κατηγορία)
 • πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 45% επιδότηση (2η εισοδηματική κατηγορία)
 • πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 35% επιδότηση (3η εισοδηματική κατηγορία) και
 • πάνω από 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 30% επιδότηση (4η εισοδηματική κατηγορία

Το τελικό ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της. Τα ανώτατα όρια επιδότησης κυμαίνονται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις