Άγνωστο βοήθημα - επίδομα 423 και 846 ευρώ που καταβάλλεται με αίτηση στον e - ΕΦΚΑ

2024-02-23

Υπάρχει ένα άγνωστο σε πολλούς, αλλά πολύ βοηθητικό επίδομα που χορηγείται απο τον ΕΦΚΑ. 

Ονομάζεται Έξωιδρυματικό επίδομα και είναι ένα ποσό ποσό το οποίο χορηγείται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, όταν πληρούνται συγκεκριμένες ιατρικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Από 1/5/2023 το μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος ανέρχεται σε 846,00 € ή σε 423,00 €.

Ποιος το δικαιούται;

Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) του e-ΕΦΚΑ, πλην Δημοσίου (με εξαίρεση το Τ.Α.Κ.Ε.) και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή
θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
περίπτωση (ζ).
Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος;

Για τους άμεσα ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή για τα μέλη των οικογενειών τους, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απόκτηση εξωιδρυματικού επιδόματος είναι:

Έχουν 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν την ημερομηνία εμφάνισης της πάθησης, από τις οποίες τουλάχιστον 50 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, ή

1000 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.

Για τους άμεσα ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ ή τα μέλη των οικογενειών τους, οι προϋποθέσεις είναι:

  • Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 40 μήνες ασφάλισης.
  • Να έχουν ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας κατά τον χρόνο που έγιναν ανίκανοι για εργασία.

Για τους άμεσα ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ή τα μέλη των οικογενειών τους, απαιτείται:

  • Να έχουν εργαστεί ως κύριο βιοποριστικό επάγγελμα όλο το δωδεκάμηνο πριν από την εμφάνιση της αναπηρίας σε εργασίες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ και να έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές ή να ήταν συνταξιούχοι του ΟΓΑ κατά την εμφάνιση της αναπηρίας, και
  • Να μην λαμβάνουν σύνταξη από άλλη πηγή, εκτός του ΟΓΑ, με εξαίρεση τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

Ο χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στο Δημόσιο, για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το επίδομα καταβάλλεται από το φορέα με τους περισσότερους μήνες ασφάλισης. Στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους που πάσχουν από τις αναφερθείσες παθήσεις, το επίδομα χορηγείται χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω;

Για τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος σε ασφαλισμένους (είτε άμεσους είτε έμμεσους μέλη) που δεν είναι συνταξιούχοι, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο,
  • ΑΜΚΑ ή Κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου,
  • Ιατρικά Πιστοποιητικά και εξετάσεις του τελευταίου τετραμήνου,
  • Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει νοσηλευτεί σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Συγκεκριμένα για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς τους, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επίσης να επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει νοσηλεία σε άσυλο ανιάτων, ίδρυμα ασυλιακού ή προνοιακού χαρακτήρα ή σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ, του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Πότε γίνεται μονιμοποίηση του εξωιδρυματικού επιδόματος;

Το εξωιδρυματικό επίδομα μονιμοποιείται μόνο εφόσον η υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι το επίδομα πρέπει να χορηγείται εφ΄ όρου ζωής.

Πότε αναστέλλεται το εξωιδρυματικό επίδομα;

Η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος προσωρινά διακόπτεται εάν ο δικαιούχος νοσηλευτεί σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για περίοδο μεγαλύτερη των 30 συνεχόμενων ημερών. Αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται γενικά για όλους τους δικαιούχους ανεξαρτήτως του φορέα ασφάλισής τους.

Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους, η αναστολή της καταβολής του επιδόματος πραγματοποιείται όταν η νοσηλεία γίνεται σε άσυλο ανιάτων, ίδρυμα ασυλιακού ή προνοιακού χαρακτήρα ή σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ, του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών.

Για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ, η αναστολή της καταβολής του επιδόματος εφαρμόζεται επίσης όταν υπάρχει νοσηλεία με δαπάνες του φορέα σε ιδρύματα ασυλιακής μορφής για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Αυτή η πρακτική εξασφαλίζει ότι το επίδομα χορηγείται μόνο για την υποστήριξη των δικαιούχων όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους μέσω της νοσηλείας σε ιδρύματα, ενισχύοντας έτσι τον σκοπό της παροχής που είναι η εξωτερική φροντίδα και υποστήριξη.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις