ΑΑΔΕ: Οι πληρωμές με μετρητά στο στόχαστρο - «Κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος

2022-01-21

Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος αναμένεται να επιδοθεί φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την τόνωση των εισπράξεων του Δημοσίου και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. Η αρχή μάλιστα έγινε με το «καλημέρα» στο 2022 οπότε και τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων, που ισχύει από φέτος έως το 2025, και με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο υπολογισμός των δαπανών

Για το συγκεκριμένο μάλιστα χρονικό διάστημα οι ιατρικές δαπάνες που εξοφλούνται ηλεκτρονικά θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του εισοδήματος των φορολογουμένων, ενώ δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογουμένων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως, αλλά ούτε και το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις ύψους 4.000 ευρώ θα τύχει έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα ποσού ύψους 1.200 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκδοση και λήψη αποδείξεων, για τον λόγο εξάλλου αυτό προχώρησε και στην υιοθέτηση νέων ισχυρών κινήτρων για τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων, με τη θέσπιση ισχυρών κινήτρων μέσω της παροχής πλούσιων χρηματικών επάθλων. Τα «δώρα» μάλιστα θα φθάνουν έως και 50.000 ευρώ τον μήνα, αλλά και 100.000 ευρώ στο τέλος κάθε έτους, ποσά που θα είναι αφορολόγητα και δεν θα υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, θα αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες όπως: στέγαση, παροχή υπηρεσιών, μεταφορές, αναψυχή-πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση κ.ά.


Ποιες ομάδες αφορά

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών για τις οποίες ισχύει το εν λόγω bonus, εφόσον πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν:
* Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
* Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
* Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
* Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
* Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
* Ομάδα 6 (Υγεία).
* Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
* Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
* Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
* Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
* Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
* Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι στο εξής για να μπορέσει ένας φορολογούμενος να εξασφαλίσει την εν λόγω έκπτωση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνει, θα πρέπει υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση να πληρώνει με κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικων δελτίων από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση με την τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας να είναι Πέμπτη 18.07.2024.